Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенция „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000”

 

С проекта на наредба ще се създаде по-голяма яснота за потенциалните кандидати, на какви условия следва да отговарят, за да могат да получат отпускане на подпомагане при спазване на условията по интервенцията. 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на

 земеделието

 Електронен адрес:

 MHadzhiyska@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 25.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 25.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари