Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози

Проектът е изготвен с оглед прецизиране на отделни разпоредби от Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози. В чл. 4 употребата на думите „при необходимост“ създава предпоставки за противоречиво тълкуване и разнопосочно прилагане на разпоредбата. В тази връзка следва да се уточни, че във всички случаи на пътнотранспортно произшествие с пострадало лице на водачите на моторни превозни средства се извършва проверка с тест или водачите се изпращат за медицинско изследване за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози.. Необходимо е в наредбата да бъде предвидено уведомяване на водачите на моторни превозни средства, че не следва да употребяват алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози до взимането на проби за химическо и/или химико-токсикологично лабораторно изследване, за да не бъде повлиян резултата от подобно поведение. С оглед съобразяване с организацията на работа в лечебните заведения се налага да бъде прецизирана разпоредбата на чл. 12, ал. 1. Предложението за промяна в чл. 25 произтича от обстоятелството, че освен от разследващите полицаи, разследване може да се осъществява и от други разследващи органи, както и че информацията предвидена в т. 5 се посочва на основания на други точки от разпоредбата. Промяната в чл. 27, ал. 3 цели синхронизиране на разпоредбата на наредбата с предвидения в Наказателно-процесуалния кодекс ред за извършване на повторни изследвания, при образувани досъдебни производства за извършени престъпления.


Дата на откриване: 28.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.5.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 април 2023 г. 20:57:31 ч.
buenova

БРАВО

Освен да кажа едно огромно БРАВО друго нямам какво да кажа. 

03 май 2023 г. 14:04:09 ч.
GKArabadjiev

Предложение!

Да се въведе нова  ал.3 на чл.22 от Наредбата със текст:

"При разлика във времето от установеното време на управление на МПС и времето на взетата кръвна проба за изследване, по искане на Административно Наказващия Орган, се прави преизчисление на резултата от кръвната проба, чрез аналитичен научен метод по формула"(...............), като за всеки час разлика към установената концентрация с алкохол се добави 0,15% с отразяване на времето на управление на МПС от изследваното лице.

В чл.27 да се въведе нова ал.5 със следното съдържание:

"При отчетена разлика в стойностите на изследването по чл.22, ал.3 при определяне на точната концентрация на алкохол/ и/или упойващи вещества, определяща е тази стойност и/или наличието на упойващи вещества към момента на управление на МПС, установен от контролния орган.