Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

С Постановление № 48 на Министерския съвет от 2023 г. беше приет Правилник за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г., Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход (Обн. ДВ. бр. 31 от 7 април 2023 г.) (Правилника). За целите на външно и независимо сертифициране на придобитите знания и умения по дигитални компетентности от обучените лица, с разпоредбата на чл. 15 от Правилника се създаде Единен сертификационен център, чиито функции ще се изпълняват от Центъра за развитие на човешките ресурси и от регионални инициативи (ЦРЧРРИ). Във връзка с новите функции, които центърът ще изпълнява е необходимо да бъдат извършени съответните промени в на Устройствения правилник на ЦРЧРРИ. С проекта на Правилник се прецизират разпоредби от Устройствения правилник на ЦРЧРРИ с оглед настъпилите промени в нормативната уредба.


Дата на откриване: 28.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 29.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари