Обществени консултации

Проект на Методика за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила“

С приетия през месец декември 2022 г.  Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, в сила от 01.06.2023 г., се създадоха условия за предоставяне на по-добра социална подкрепа на уязвимите групи на обществото, което налага привеждане на разпоредбите на Методиката в съответствие с промените, които касаят дейността и организацията на Фонда.

Промените, които налагат отменянето на досега действащата методика и приемането на нова се отнасят да промяна на начина на предоставяне на социални помощи. Социалната подкрепа ще се отпуска чрез реализиране на целеви социални програми в подкрепа на лица и семейства от уязвими социални групи като редът за предоставянето й ще бъде определен със заповед на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване на целевата програма. В този смисъл, глава трета, „Социални помощи“ касаеща кандидатстване, условия за отпускане и отчитане на социална помощ от действащата към момента Методика се отменя.


Дата на откриване: 28.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 29.5.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 май 2023 г. 19:18:48 ч.
Илиян Сл.

Защо липсват програми за подкрепа на хората с увреждания

Защо за 2023г. липсват програми за подкрепа на хората с най-сериозните увреждания, за които по никакъв друг начин не се осигурява подкрепа за помощни средства?

И няма никаква яснота във връзка със стартирането на проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, част от „Следващо поколение ЕС“ (2021-2024 г.) от Плана за възстановяване на Европа.

Или датата е неизвестно кога!

В крайна сметка Фонд " Социална Закрила" е последния ресор, към който лицата с особени увреждания могат да се обърнат за съдействие и помощ! Като някаква възможност за реализиране на техните права в предвид постановеното в Конвенцията за хората с Увреждания! След като Закона за хората с увреждания не е предоставил никаква възможност в това отношение.

През 2022 г имаше модул Обявление за откриване на процедура за социална подкрепа от фонд "Социална закрила" 2022г.

Сега голяма част от тези лица са изоставени без такава възможност за неизвестен период!

Все пак въпросния проект касае период от 2021 до 2024 г.!

Но нищо не направено по въпроса.

Очевидно и за тази година трябва да се осигури същия модул като този за 2022г.  Като защитен механизъм!  За да не остават нуждаещите се правоимащи лица без никаква подкрепа! И никаква възможност за такава.

23 май 2023 г. 19:35:36 ч.
Илиян Сл.

Защо липсват програми и средства за подкрепа на хората с увреждания

В Допълнение към коментара "Защо липсват програми за подкрепа на хората с увреждания"

искам да спомена, че в този нов проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, част от „Следващо поколение ЕС“ (2021-2024 г.) от Плана за възстановяване на Европа с неизвестна дата на стартиране на практика, липсват възможностите което педоставя ено Обявление за откриване на процедура за социална подкрепа от фонд "Социална закрила" .

А имено възможността да се окаже подкрепа за нестандартни високо технологични помощни средства, които изискват наистина голяма комбинативност и нестандартни решения. Тъй като въпреки високите възможности на технологиите днес няма наличие на продукти които да осъществят едно такова помощно средство което изисква нетрадиционни решения. И такива липсват в Приложение № 5 от  Методиката за подбор на лицата с трайни увреждания.

Което е още една причина да се отдели внимание на този въпрос и част от средствата на този фонд да бъдат пренасочени къв този тип подпомагане.