Обществени консултации

Проект на РМС за одобряване на проект на Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката между Република България и Република Армения за периода 2023-2027 г.

Договорноправната рамка между Република България и Република Армения в областта на образованието и науката е добре разработена и се осъвременява периодично. Рамката се регламентира от Спогодбата за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Армения в областта на образованието, културата и науката, подписана на 25 април 1994 г.

В изпълнение на Спогодбата периодично се договарят и сключват програми за сътрудничество. На 23 октомври 2018 г. в гр. София беше подписана Програма между правителствата на Република България и Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2018 – 2022 г. Тази Програма осигурява механизми за ефективен международен образователен обмен и допълнително спомага за укрепване на двустранните отношения. Съгласно разпоредбите на чл. 23 от Програмата същата ще бъде валидна до подписването на нова програма, която я отменя.

Настоящият проект на Програма за периода 2023 – 2027 г. обхваща всички аспекти на динамичното развитие на двустранното сътрудничество в областта на образованието и науката през последните години и са конкретизирани формите на сътрудничество, които предвиждат обмен на добри практики при осъществяване на образователните и научните политики.


Дата на откриване: 28.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари