Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, на министъра на труда и социалната политика

На основание чл. 12, ал. 4 от Закона за социално подпомагане е разработен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5/2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.

В съответствие с целите на Закона за социално подпомагане да се осигурява все по-добра социална защита на рисковите групи, както и в изпълнение на специфичните препоръки от последните години на Европейската комисия към България за повишаване на ефективността на социалните помощи като средство за борба с бедността Наредбата се усъвършенства в посока разширяване на обхвата на подпомаганите лица и семейства, оптимизира се механизмът на отпускане на помощта. Прецизира се структурата на бенефициентите и се създава механизъм за недопускане отпадането от подпомагане.

Очакваните резултати са да се осигури по-ефикасна социална подкрепа на повече лица и семейства, които се нуждаят от помощта на държавата.


Дата на откриване: 2.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 1.6.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 май 2023 г. 00:42:26 ч.
Илиян Сл.

Условия и ред за отпускане на целева помощ за отопление на инвалиди с определена група инвалидност

В този Наредба липсва регламент за лицата с увреждания! Които се третират наравно с всеки друг здрав индивид! Въпреки че те са в особено незавидна позиция поради тежеста на своите увреждания. Които изискват своето внимание при което се получава така, че след като удовлетворят тези си свои нужди, се получава така, че изпадат значително под линията на бедност! Но този факт не се отчита от тази Наредба! Нито от страна на разглеждащите документите комисии. Което е 100 %-ова Дискриминация! И тотална игнорация на тези лица! Които освен с проблемите на придобития си недъг, трябва да се справят и с този проблем "Отопление през зимния сезон" освен всичко останало! Като често се случва те да са неоснователно възпрепятствани да упржняват трудова дейност. Какъвто е мя случай. С което да подпомогнат социалното си осигуряване, както и този проблем " Отопление"!

И реално какво правите Вие за тях, когато те са една от най-уязвените - уязвимите групи които не могат да се защитят по никакъв начин! Защото Министъра на здравеопазването не иска да признае техните увреждания и ги пдпомогне съобразно.

Не случайно Комитета на ООН е отпарвил своите препоръки към Българската Държава за отстраняване на Дискриминиращите текстове от Българскито Законодателство и Нормативни документи!

И въпреки, че Министерския съвет е отчел, че това е направено се вижда, че нищо от отчетеното не е направено! - Можете да разгледате „Плана за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026) - Приет с Решение № 110 на Министерския съвет от 12.02.2021 г.

Така, че очаквам този проблем да бъде разрешен и за хората с увреждания в предвид на техния особен статус.

Нерегламентирането на начина по който тяхното положение ще се оценява е по същество Дискриминация! - Можете да се консултирате с Комисията за Защоита от Дискриминация по този въпрос.

01 юни 2023 г. 10:13:58 ч.
Илиян Сл.

Помощ за отопление за инвалиди

В настоящия проект хората с увреждания с най-тежка форма на инвалидност отново са изключени от подпомагане!

Във връзка с това правя следното предложение:

Към лицата с право да получат помощ за Отопление да бъде включена групата на хората с увреждания от Първа група - 100% инвалидност, независимо от размера на обезщетението което НОИ изплаща ежемесечно за степента инвалидност под формата на "Пенсия"!  Или просто наречено "Пенсия".

По същество тази пенсия не е пенсия! А Обезщетение - Компенсация за причинени щети поради придобития недъг! И реално не е Доход в смисъл на "Доход"! И критерия за доход за тях трябва да отпадне! Освен ако Техния Доход е извън атрибута на тази така наречена "Пенсия"! Която не е "пенсия"! А Обезщетение -Компенсация!