Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за системни иновации в храните и виното в структурата на Университета по хранителни технологии – Пловдив

Проектът на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за системни иновации в храните и виното в структурата на Университета по хранителни технологии – Пловдив е изготвен по предложение на ректора на висшето училище, въз основа на решение на академичния съвет.

Институтът ще разработва, усъвършенства и прилага научни и технологични подходи за постигане на трансформация на аграрния сектор в България с основна цел осигуряване на продоволствието на населението и висок икономически резултат. Новосформираното звено ще има стратегическа роля в намирането и осигуряването на иновационни и съвременни решения за предизвикателствата и проблемите към аграрния сектор в България, включващ частни фирми, държавни и научни институции и други организации и лица. Ще се разработват експертни анализи, стратегии, научно-обосновани политики и други рамкови документи за осигуряване на трансформацията в земеделието чрез качествени продукти и услуги. Целта е да се стимулира устойчив и отговорен растеж с по-силна и по-тясна интеграция на заинтересованите страни в агробизнеса.


Дата на откриване: 4.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 5.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари