Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2023-2024 година

Проектът на Решение на Министерския съвет е съобразен със Закона за висшето образование, с Постановление на Министерския съвет № 64 от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности, Постановление на Министерския съвет № 103 от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет № 228 от 20.05.1997 г. за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България.

Броят на приеманите за обучение студенти и докторанти е посочен по висши училища, професионални направления, специалности от регулираните професии, образователно-квалификационни степени и форми на обучение.

С проекта на Решение се предлага за утвърждаване приема за обучение, субсидирано от държавата, на 42 611 студенти в 38 държавни висши училища на Република България за учебната 2023 – 2024 година.

С решението се утвърждава и приемът на студенти срещу заплащане в държавните висши училища, като за учебната 2023 – 2024 година са предвидени 15 453 места. 

Новите места за докторанти в държавните висшите училища са 2 228, от които 1 742  може да са в редовна форма, 486 – в задочна форма и 349 – в научните организации.


Дата на откриване: 4.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 5.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари