Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за приемане на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти определя изискванията за пускането на пазара на масла и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването,  регенерирането, оползотворяването и/или обезвреждането на негодни за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. С проекта на наредбата се въвежда и незачитане за изпълнение целта на наредбата оползотворяването на масла с изтекъл срок на годност, както и оползотворяването на отпадъчни нефтопродукти. Въведени са и разпоредби относно изисквания към организациите по оползотворяване и лицата, които пускат на пазара масла, които изпълняват задълженията си индивидуално, включително задължението им за създаване на системи за разделно събиране и оползотзотворяване на отработени масла.


Дата на откриване: 5.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 12.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари