Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1244 от 14 октомври 2015 г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност

С проекта на Инструкция се предвижда да бъда въведена правна уредба относно създаването и функционирането на Черноморския граничен координационен и информационен център; уеднаквяване на използваната в Инструкцията терминология с тази в Инструкция № И-2 от 2017 г. за взаимодействие между митническите органи и органите на МВР (обн., ДВ, бр. 59 от 2017 г.); прецизиране на текстовете в Инструкцията във връзка със създаването на секторите „Специални тактически действия“ към съответните регионални дирекции „Гранична полиция“.


Дата на откриване: 11.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари