Обществени консултации

ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

С проекта на постановление се предлага:
- държавен служител да бъде назначаван на непълно работно време без конкурс когато функциите на незаетата длъжност могат да се изпълняват за непълно работно време.
- държавен служител, назначен по чл. 15, ал. 1 от Закона за държавния служител без провеждане на конкурс, да бъде назначаван на свободна длъжност в същото или в по-ниско длъжностно ниво по реда на чл. 82, ал. 1 ЗДСл след провеждане на конкурс. Заемането на по-висока длъжност се извършва чрез конкурентен подбор.
 


Дата на откриване: 5.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 18.12.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 декември 2012 г. 15:56:18 ч.
endi_n

НПКДС

Как ще се преназначават служители, които не са назначени по реда на чл. 15 от ЗДСл на длъжност от същото или по-ниско длъжностно ниво, след като в текста на чл. 3, ал. 3, т. 1 от НПКДС се добавя "на по-висока длъжност", а отделно се създава ал. 5, която регламентира на преназначаването на служители, назначени по чл. 15 от ЗДСл.