Обществени консултации

Проект на Инструкция за определяне на реда за ползване на отпуските от държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“

Изготвеният проект на инструкция цели преодоляване на констатираните непълноти в уредбата на реда за ползване на отпуските от държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Проектът е структуриран в пет глави, като отново са уредени редът за ползване на отпуските, прекъсването на ползването на отпуските, отлагането на ползването на отпуските и компенсирането за неизползван отпуск. Наред с регламентацията на компетентните орани по разрешаване, съответно отказване ползването на отпуските, редът за подаване заявленията и за тяхното съхраняване, съответните глави са допълнени с текстове, уреждащи по-детайлно обсъжданите обществени отношения.

Промените в реда за ползване на отпуските от държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“ са съществени и многобройни, поради което, в съответствие с чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове, се предвижда отмяна на Инструкция № РД-259 от 14.07.2008 г. за определяне на реда за ползване на отпуските от държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“ (Обн., ДВ, бр. 67 от 2008, изм. и доп., бр. 12 от 2011 г.) и издаването на нова, която да уреди обществените отношения в обсъжданата област.

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, които да бъдат одобрени по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за сметка на други бюджети по държавния бюджет.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

С предложения проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, нито въвеждането на регулаторни или регистрационни режими.

 


Дата на откриване: 12.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 12.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари