Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките

Разнообразието в спецификата и обема на заявките за научни консултации от органите на изпълнителната власт при подготовката на държавните политики е голямо и изисква компетентност в почти всички сфери на обществения живот.

С предложените промени се въвежда възможност за предоставяне на научни консултации и от Селскостопанската академия (ССА) и висшите училища (ВУ) в случаите, когато те притежават съответната експертиза, които също като БАН имат право да откажат изпълнението на дадена научна консултация, в случай че не разполагат с необходимата научна експертиза или съответната дейност не е присъща за тях.

Предложените промени ще допринесат за осигуряване на пълноценно използване на научния потенциал в България.


Дата на откриване: 15.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 14.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари