Обществени консултации

Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка

В предложения проект се предвижда въвеждането на института на обезсилване на издадено удостоверение, на издаване на дубликат и поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в издадено удостоверение.

Предлага се възможност за подаване на документи в Националния център за информация и документация по електронен път при спазване изискванията на Закона за електронното управление и на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Основната цел на предлаганите изменения и допълнения е да запълнят нормативни празнини в процедурата по издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава 


Дата на откриване: 6.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 20.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари