Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

С предложените промени се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и ефективно управление на финансови средства по мярката. По този начин ще се осигури нормално функциониране на производствения потенциал на агрохранителния сектор и ще се постигне изравняване на нивата на подпомагане по двата основни инструмента в областта на Общата селскостопанска политика, които ще се прилагат през тази и следващата година – Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г.

С проекта се предлагат също и изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., както и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“,

 Министерство на земеделието

 Електронни адреси:

 MHadzhiyska@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 18.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 1.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари