Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

 

С проекта на наредба се регламентира приложението на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, като се посочва, кои са допустимите бенефициенти, на какви условия трябва да отговарят, по какъв начин могат да заявят подпомагане, размерът на плащанията, които могат да получат, кой компетентен орган има право да им ги предостави и при какви условия може да се стигне до намаления и отказ на плащанията.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“,

 Министерство на земеделието

 Електронни адреси:

 rdd@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 19.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 19.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари