Обществени консултации

Проект на Инструкция за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи

Към настоящия момент водолазната дейност в Министерството на вътрешните работи (МВР) е регламентирана в Инструкция № 8121з-33 от 10 януари 2019 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 8 от 2019 г.). Същата е издадена на основание чл. 58а от Закона за Министерството на вътрешните работи. При прилагането на Инструкция № 8121з-33 от 2019 г. се установи, че една част от нормите са неприложими, друга част от тях създават затруднения при прилагането им. Това наложи необходимостта от преразглеждане на действащата Инструкция и разписване на прецизни текстове, които нормативно да уредят извършването на водолазната дейност в МВР. В тази връзка е подготвен проект на Инструкция, с който е предвидено и Инструкция № 8121з-33 от 2019 г. да бъде отменена.


Дата на откриване: 22.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 5.6.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 юни 2023 г. 14:43:52 ч.
Борислав Арнаудов

Коментар по проекта на Инструкция за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност.

 1. Чл.9 - ЦВК да разглежда жалби на решава спорове на служители извършващи водолазни дейности, оспорващи решения на ВК.
 2. Чл.11 (3) - Поне един член на ВК - "инструктор", да бъде излъчван от служителите извършващи водолазна дейност, с мандат една година.
 3. Чл.16 (1) т.2 - Оперативните спускания трябва да се броят при отчитане на годишния минимум.
 4. Чл.16 (3) -  Служителите не изпълнили изискването по т.2 по уважителни причини, трябва да могат да изпълнят пропуснатите спускания през следващия отчетен период и да бъдат включени във водолазния състав. Ако не изпълнят изискването в два последователни периода или без уважителни причини, тогава да бъдат вадени от състава.
 5. Чл.21 - Кои правила за безопасност? Редно е да се опишат правилата за безопасност или да се посочи нормативен акт.
 6. Чл.33 - Изпълнението на водолазни спускания в тесни пространства с разпъване на линия и поставяне на навигационни маркери изисква специално обучение, каквото служителите не са преминали. Доколкото ни е известно в България няма сертифициран инструктор. Ако се вменява изпълнението на такъв тип спускания, кой ще обучи състава.
 7. Чл.37 - Кой правила за безопасност, каква максимална скорост на течението? Редно е да се опишат правилата за безопасност или да се посочи нормативен акт.
 8. Чл.39 - Необходимо е да се посочи максималната височина на вълните за извършване на водолазни спускания. Преценката на ръководителя на спускането да е само за дълбочината и квалификацията на шодолазите
 9. Чл.49 - Личната водолазна книжка Пр.9 е ненужно усложнена. Какво му е на стария образец?
 10. Чл.50 - "Водолазни спускания от един работещ служител, изпълняващ водолазна дейност се допуска единствено в тесни пространства.." - в много случаи не е необходимо влизането на двама души едновременно във водата, тази преценка трябва да се остави на ръководителя на спускането.
 11. В добрите европейски практики служителите извършващи водолазни дейности се наричат "ВОДОЛАЗИ".  ; )

02 юни 2023 г. 22:21:20 ч.
Г.Венев

Коментар по проекта за Инструкция

В проекта се упоменава извършване на стъпаловидна декомпресия с използване на дихателни смеси с по-високо процентно съдържание на кислород (О2) или Нитрокс.Това от своя страна изисква обучение,за да може служителят правилно и безопасно да изготви план за конкретното спускане.За разлика от рекреационното гмуркане,при този тип спускания водолазът има "таван" от различен брой спирки,а неспазването на тези спирки ,както и невъзможността за правилно планиране на декомпресионните газове е предпоставка за СЕРИОЗЕН инцидент!Също така поради спецификата на самите спускания оборудването се различава от това ,което бива изпозлвано при бездекомпресионни спускания.Но да оставим настрана оборудването.Как ще бъде организирано обучението на служителите,които нямат преминато такова?Какъв е броят на инструкторите,които са сертифицирани да обучават технически водолази?Също и какъв е броят на деокмпресионните спускания,които те извършват на годишна база,тъй като опитът на инструктора е от голямо значение.

Как ще се осъществява пълненето на водолазните бутилки с Нитрокс смеси?Има ли възможност техникът ГДЗС да върши това?

В чл.33 се споменава за спускания в тесни пространства с разпъване на линия и използване на навигационни маркери.Това е нещо,което също изисква сериозно обучение и е едно от най-опасните видове водолазно спускане.Непознаването на специфичната среда,в която водолазът е поставен,а също така методите за навигация и начините за действие при аварийна ситуция(загуба на основно въже,загуба на газ,изгубен член на екипа,малфункция на екипировка и прочее,и прочее) отново е предпоставка за СЕРИОЗЕН инцидент,само че тук водолазът има реален таван над главата си. Това смея да го твърдя от личен опит,тъй като съм сертифициран пещерен водолаз.Тук ще отбележа,че  издирването и спасяването на хора в подобна среда е нещо,което изисква МНОГО опит,знания и умения(инцидентът в Тайланд преди години е пример,в който неподготвени скужители на местните служби загинаха).Тук също изниква въпросът как ще бъде организирано обучението.

Чл.50 ,според който водолазни спускания от един работещ служител се допускат единствено в тесни пространства ,е необходимо да бъде преразгледан.Има случаи ,в които влизането на втори водолаз наистина не е необходимо.

В чл.37 никъде не е упомената конкретна скорост на течението,както е в настоящата инструкция,както и какви  КОНКРЕТНИ мерки се взимат за осигуряването на безопасността на водолаза.

В няколко члена се упоменават дадени правила за безопасност,но няма нищо конкретно.Кои са тези правила,тъй като е важно да бъдат точно и ясно формулирани.