Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица е разработен във връзка с промените, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн. бр. 94 от 30.11.2012 г.), и направените изменения и допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
С проекта се цели да бъдат нормативно регламентирани сроковете за подаване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване с оглед въведения единен срок за внасяне на осигурителните вноски. Предвид коректното отразяване в данъчно-осигурителната сметка на внесените осигурителни вноски, и съответно ползването на осигурителни права, се предлага и въвеждане на две нови декларации и заявление за избор на погасяване на задължение за здравноосигурителни вноски. 


Дата на откриване: 7.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари