Обществени консултации

проект на Наредба за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба "Военна полиция"

С новата Наредба се постига прецизиране на текстове, касаещи случаите, когато не се изплаща допълнително възнаграждение; преразгледани са основанията за получаване на допълнителни възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени. Промените в приложението са свързани с по-голяма диференциация на размерите на допълнителните възнаграждения, според изпълняваните специфични дейности и отговорности, както и във връзка с различната криминогенна и оперативна обстановка в зоните на отговорност на отделните структури на служба „Военна полиция“. 

Проектът се публикува за срок от 30 дни.


Дата на откриване: 29.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 29.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари