Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

 

Проектът на Закона за данък върху добавената стойност (обн. бр. 94 от 30.11.2012 г.) изменения и допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.  С проекта се дава възможност по желание на лицето да посочи кои от задълженията се за допълнително задължително пенсионно осигуряване желае да погаси преди започването на принудително изпълнение. Също така се дава възможност на лицата да заявят плащане на задължителни осигурителни вноски за периоди преди 2005 год. В тази връзка са разработени образци на заявления. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" е разработен във връзка с направените със Закона за изменение и допълнение на


Дата на откриване: 7.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари