Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

 

С приемането на наредбата се очаква да се осигури ефективно прилагане на изисквнията за хуманно отношение към животните и правилно да се определи капацитетът на животновъдните обекти. По този начин ще се улеснят земеделските стопани при кандидатстване за подпомагане с финансови средства за извършваната от тях земеделска дейност, ще се осигури изпълнение на заложените в Стратегическия план специфични цели и индикатори за резултат, както и най-ефективното усвояване на предвидения за страната финансов ресурс за дейности, свързани с отглеждане на едър и дребен рогат добитък.

Създава се също и регулация чрез въвеждане на национални правила за отглеждане на насекоми и жаби, регистриране на животновъдните обекти и разписване на изисквания към собствениците или ползватели. Прилагането на акта ще осигури подходяща среда за отглеждане в индустриални ферми на свине и понижаване на инфекциозния риск за обектите за отглеждане на птици на закрито в индустриалните ферми.

С наредбата се правят и изменения в Наредба № 14 от 2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета.

 

Отговорна структура:

  дирекция „Животновъдство“, Министерство на земеделието

Електронен адрес:

  BStanimirova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 1.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 15.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари