Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за определяне на условията и правилата за предоставяне на подкрепа чрез финансови инструменти, комбинирането на финансови инструменти с безвъзмездна финансова помощ, изпълнението на фина

Изготвеният проект на наредба е в изпълнение на чл.5а от ЗУСЕФСУ и има за цел да се определят условията и правилата за предоставяне на подкрепа чрез финансови инструменти, комбинирането на финансови инструменти с безвъзмездна финансова помощ, задълженията и отговорностите на органите, определени да управляват, изпълняват и контролират финансови инструменти, предоставяни по програми, финансирани от европейските фондове при споделено управление.

Обособеният финансов ресурс от програмите за България, съфинансирани от фондовете на ЕС при споделено управление, който е предвиден да се изпълнява чрез финансови инструменти (ФИ) за периода 2021-2027 г. възлиза на повече от 2,5 млрд. лв.

Липсата на подзаконов акт, който да регламентират тези обществените отношения е свързано с наличието на правни, административни и финансови рискове на национално равнище в процеса по предоставянето на финансиране чрез финансови инструменти.

Отговорна дирекция:"Национален фонд"
E-mail:natfund@minfin.bg

 


Дата на откриване: 2.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 3.7.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари