Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността, приет с Постановление № 375 на Министерския съвет от 2019 г.

След определянето на министъра на електронното управление за председател на Съвета, е целесъобразно функциите на секретариат да бъдат поети от звено в Министерството на електронното управление. Това ще доведе до по-голяма оперативност, бързина и ефективност на работата, и ще даде възможност да се използва експертен потенциал с оглед дейността на Съвета, съгласно чл. 10 от Закона за киберсигурност.

Предлагат се и промени, свързани с прецизиране на реда по изготвяне и подписване на протоколите и решенията от работата на Съвета, като по този начин ще се постигне по-голяма увереност във верността и ще се минимизира на вероятността от допускане на грешки и неточности в тях.


Дата на откриване: 2.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 16.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари