Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

С проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия се предлага този вид пенсия да се увеличи от 247,00 лв. на 276,64 лв. месечно, считано от 1 юли 2023 г.

Промяната ще доведе до увеличаване на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

 


Дата на откриване: 2.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 16.6.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 юни 2023 г. 19:04:56 ч.
poiui

Предложение по Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социална

Уважаеми дами и господа,

 

Имаме нужда от Вашето съдействие и подкрепа относно нуждата от преизчисляване на пенсиите със средноосигурителен доход за 2021 г., защото преизчисляване на всички пенсии със средноосигурителен доход - не е извършвано от години.

 

Мотивите ни за това са следните:

 

1.     Считано от 25-12-2021 г., не бяха осъвременени преизчислените ни пенсии за 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

 

2.     Считано от 01-10-2022 г., след преизчисляване на пенсиите ни – не всички получиха увеличение.

 

3.     При преизчисляване на пенсиите ни от 01-10-2022 г., към преизчисленият размер на пенсиите ни не бяха добавени – добавките по ПМС №479/30-12-2021 г. от 60.00 лв. и по §7, ал.1 от ЗБДОО/2022 г., което считаме за нередно и считаме, че – добавките по ПМС №479/30-12-2021 г. от 60.00 лв. и по §7, ал.1 от ЗБДОО/2022 г. трябва да бъдат добавени към преизчисления размер на пенсиите ни.

 

Предвид изброеното и най-вече, че преизчисляване на всички пенсии с актуален средноосигурителен доход – не е извършвано от години, Ви молим за Вашето съдействие и подкрепа, с които да се осъществи преизчисляване на пенсиите със средноосигурителен доход за 2021 г.

 

С уважение.