Обществени консултации

Проект на Наредба за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4-7 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с които трябва да разполагат стратегическите обекти по § 1, т. 43

В Държавен вестник бр. 102 от 23.12.2022 г. са обнародвани приетите изменения и допълнения на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), в т.ч. и в разпоредбите на чл. 14 на ЗОБВВПИ, с които се регламентират изискванията към лицата, които произвеждат взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, по отношение на персонала, с който трябва да разполагат.

В тази връзка е изготвен проект на Наредба на министъра на труда и социалната политика съвместно с министъра на вътрешните работи и министъра на образованието и науката, който регламентира изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4-7 от ЗОБВВПИ, с които трябва да разполагат стратегическите обекти по § 1, т. 43 от Допълнителните разпоредби на Закона.

Представеният проект създава  правната рамка по отношение на прилагането на разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 4-7 и ал. 3 от ЗОБВВПИ, касаещи квалификацията на персонала в стратегическите обекти в зависимост от спецификата на произвежданите изделия, на служителите, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, служителя по сигурността, който изготвя планове за сигурност на взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси и на системи за управлението им, и на специалистите, които водят отчетност на движението на произведените изделия.

 


Дата на откриване: 6.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 6.7.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари