Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никопол"

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Приемане на Наредба за изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никопол“, приета и утвърдена с Решение № 173/27.02.2009 г. по Протокол № 23/27.02.2009 г. на Общински съвет – Никопол.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5
  • На вниманието на: кмета на Община Никопол и председателя на Общински съвет - Никопол
  • Относно: Обществени консултации по Доклад относно приемане на Наредба за изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никопол“, приета и утвърдена с Решение № 173/27.02.2009 г. по Протокол № 23/27.02.2009 г. на Общински съвет – Никопол.

По електронен път:

  • На ел. поща: Obshtina@nikopol.egov.bg, obs_nik@abv.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад относно приемане на Наредба за изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никопол“, приета и утвърдена с Решение № 173/27.02.2009 г. по Протокол № 23/27.02.2009 г. на Общински съвет – Никопол.

 


Дата на откриване: 7.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Никопол
Дата на приключване: 21.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари