Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г.).

Комисията за енергийно и водно регулиране организира обществена консултация по предложение за Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г.).

Проектът на постановление цели да създаде подзаконова нормативна уредба, която да позволи при годишните изменения на одобрените цени на ВиК услуги да се отразят действително отчетените разходи на ВиК операторите за закупена електроенергия от свободния пазар, при отчитане на получените от дружествата компенсации от държавата и на изпълнението на одобрените годишни целеви нива на относимите показатели за качество на ВиК услугите.

С предложените изменения и допълнения се допълват основанията за изменение на одобрените бизнес планове през регулаторния период при промяна в границите на обособената територия на ВиК операторите и/или при необходимост от предоставяне на нови ВиК услуги, променят се условията и реда за преразглеждане на цените на ВиК услугите през регулаторния период, както и се оптимизират нормативните изисквания по отношение на реда за внасяне на  заявленията за утвърждаване на цени на ВиК услугите, като се съобразяват  въведените в Закона за водите изисквания относно съгласуването на бизнес плановете от асоциациите по ВиК и задълженията по сключените договори между асоциациите по ВиК и ВиК операторите, и отпадат неясни и дублиращи се изисквания.

 


Дата на откриване: 22.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 24.7.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари