Обществени консултации

Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2023-2025 г.

Документът дава основните насоки за провеждането на единна политика в областта на държавния дълг, в съответните с очакваните макроикономически и бюджетни прогнози в тригодишен времеви хоризонт. Предназначението ѝ е да оцени и ограничи в максимална степен рисковете, които структурата и профилът на дълга генерират и да осигури стабилни източници за дългово финансиране. 

 

 

Отговорна дирекция:Държавен дълг
E-mail:v.vacheva@minfin.bg, s.davidova@minfin.

 


Дата на откриване: 27.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 10.7.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 юни 2023 г. 09:16:51 ч.
grainis

Становище на Института за Биомаса и Биогорива - София

ИББ - https://ibb.alle.bg разработва проекта Зелен Трилионен Фонд - https://green-trillion.alle.bg , за неограничено грантово самофинансиране на мащабни проекти и цели икономики
Ударното прилагане на проекта би могло не само да изплати всички държавни и общински дългове, но и да увеличи многократно сегашния БВП на България чрез експорт на зелени биогорива, офоелектромобили и всякакви други превозни средства и горивно-генераторни системи, плюс на редица чисти и свръхевтини храни, фуражи, торове, влакна, биополимери, медикаменти, създавайки цели нови икономики в изостанали и обезлюдени региони и стотици хиляди нови високоплатени работни места за инженери-биофермери и технолози ; да въведе минимална заплата от 2500 Евро и минимална пенсия от 1000 Евро плюс базов доход от 800 Евро и редица видове бонуси, помощи, осигуровки, застраховки, пенсии, компенсации, ваучери, 100% безплатно (за сметка на проекта) здравеопазване и образование, максимално-облекчено безлихвено кредитиране за жилища, бизнес и др. ; да предизвика скок на раждаемoстта над нивата от 1901 г. - 42%, връщане на всички емигранти плюс заселване на няколко милиона образовани чужденци, ликвидиране на демографската криза и нареждане на България сред най-богатите страни в света, в рамките на десетина години - https://bg-razvitie.alle.bg .
 
ibb-bg@abv.bg
0899171570