Обществени консултации

Проект на План за 2023 - 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.)

Планът за 2023 – 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) е разработен в рамките на междуведомствената работна група по демографските въпроси към министъра на труда и социалната политика с участие на широко представителство от страна на националните държавни институции, Националния статистически институт, Българската академия на науките, социалните партньори, Сдружението на общините в Република България и Българския червен кръст и включва дейности и мерки в отговор на предизвикателствата, породени от застаряването на населението. В Плана са систематизирани задачи от различни отговорни институции в изпълнение на приоритетите, заложени в Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.). Систематизирани са мерки за насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта, в сферата на участието в обществото, в сферата на самостоятелния живот, както и мерки за създаване на благоприятна среда за самостоятелен и активен живот на възрастните на национално и регионално ниво.

Планът за 2023 – 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) използва многосекторен подход, включващ финансиране на набелязаните мерки чрез бюджетите на множество компетентни ведомства, Програма „Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, както и финансиране по европейски и други международни проекти. 


Дата на откриване: 30.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 31.7.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари