Обществени консултации

Проект на заповед, която се издава от директора на Агенция ,,Митници“ на основание чл. 66б, ал. 2 от Закона за митниците

Отговорна дирекция:Агенция "Митници"
E-mail:ivaylo.g.ivanov@customs.bg - дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ при Централно митническо управление

 


Дата на откриване: 30.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.7.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 юли 2023 г. 10:27:45 ч.
AG62

Подробно регламентиране на функционалности

Предлагам функционалностите по заключване, отключване, деактивиране и активиране на отделен потребителски профил, както и тези по прекратяване и възстановяване на цялата регистрация на икономически оператор, които функционалности са вече налични в СУИД, да бъдат по-подробно регламентирани и разписани в заповедта. 

28 юли 2023 г. 14:48:06 ч.
S.Karaslavov

Предложение

Предлагам, с цел спазване на принципа на последователност и предвидимост в АПК, посочените заповеди на директора на Агенция „Митници“  по т. 1.9.4., т. 1.9.6. и т. 2.1 от проекта на нова заповед, да бъдат оформени като Приложения 1, 2 и 3 към същата заповед – така както е в настоящата ЗАМ-1203 от 13.09.2017 г.