Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национален план за развитие на биологичното производство до 2030 г.

 

Изпълнението на Плана ще подпомогне реализирането на целите за развитие на биологичното производство и действията, свързани с насърчаване на производството на биологични продукти в Република България, както и по отношение устойчивост на политиките в селското стопанство.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Биологично производство”,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 MDraganova@mzh.government.bg

 

 


Дата на откриване: 4.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 3.8.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 август 2023 г. 10:50:15 ч.
THristov

Становище ФБЗ БИОСЕЛЕНА

Уважаеми колеги,

ние имаме коментари относно предложения текст на НПРБП до 2030 година.

 

Смятаме, че е изключително важно да се върнат в текстата разработените и предложени от Работната група през юли тази година предложения , както следва:

1. Въвеждане на местни (български) биопродукти в детските градини, ясли и кухни поетапно от 100 обекта през 2024 г (пилотно тестване) на 700 обекта през 2030 година

2. Поетапно увеличаване на доставките на биологични млечни продукти, плодове, зеленчуци и пчелен мед по училищните схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" от 10-12 доставки за учебната 2023/2024 г. на 40 доставки през учебната 2029/2030 година.

Подкрепяме предложението на РГ за засилен контрол с цел избягване на измами.

Оставаме с мнението си, че прилагането на добри практики на напредналите страни-членки на ЕС в НПРБП до 2030 г. в т.ч. посочените по-горе дейности, както и насърчаването на ползването на биологични продукти в кухните и кетъринг-услугите, финансирано с обществени средства ще доведе до планирания напредък в развирието на биологичното производство в България.

Целия текст на нашето становище е изпратен официално на посочения адрес.

С уважение: Тенчо Христов

03 август 2023 г. 17:18:22 ч.
sklbp

Сдружение на контролиращите лица за биологично производство

Сдружение на контролиращите лица за биологично производство (СКЛБП) подкрепя заложените в проекта на „Национален план за развитие на биологичното производство до 2030 г.“ цели, но констатира някои слабости на плана като например липса на конкретни количествени индикатори и бюджет за изпълнение на отделните мерки и действия по години.
В представените области за развитие на сектора са заложени възможности българските биологични продукти да се включат в общественото хранене чрез „зелени“ обществени поръчки за доставки на храни и кетъринг. Въпреки това, конкретните мерки в тази насока, разработени от работната група при създаването на настоящия план, като например въвеждането на биологични храни в детските градини, не са включени. Също така броят на доставките на биологични плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ са силно ограничени и се различават значително от предложението на работната група. По този начин изпълнението на основната цел за стимулиране на производството, предлагането и потреблението на био продукти е поставено в риск.
Предложение: В т. 4.1 на Таблица „Мерки и действия за развитие на сектор „Биологично производство“ да се включи предложението на работната група относно броя доставки на биологични продукти по схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, а именно:
- за учебната 2023 - 2024 г.: 10-12 доставки;
- за учебната 2024 - 2025 г.: 15 доставки;
- за учебната 2025 - 2026 г.: 20 доставки;
- за учебната 2026 – 2027 г.: 25 доставки; 
- за учебната 2027 – 2028 г.: 30 доставки;
- за учебната 2028 – 2029 г.: 35 доставки; 
- за учебната 2029 – 2030 г.: 40 доставки.