Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

С предложените промени се цели ефективно управление на финансови средства по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Предоставя се също възможност на Държавен фонд „Земеделие“ да администрира и да се произнася в съответствие с приложимите регламенти по постъпили заявления за подпомагане и заявления за плащане.

Със заключителните разпоредби на наредбата се правят промени и в Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони”,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 MHadzhiyska@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 6.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 20.7.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 юли 2023 г. 06:17:22 ч.
Sarnouki

Подкрепяме

От името на Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове, подкрепяме така предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

20 юли 2023 г. 16:16:39 ч.
sklbp

Коментар на СКЛБП

Сдружение на контролиращите лица за биологично производство (СКЛБП) подкрепя предложения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

20 юли 2023 г. 17:07:50 ч.
THristov

Становище ФБЗ БИОСЕЛЕНА

Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА подкрепя представения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 4 от 2015 г. за прилагане на М 11 "Биологично земеделие" от ПРСР за периода 2014 - 2020 година.

20 юли 2023 г. 17:16:38 ч.
Di_Petkova

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/ - ПОДКРЕПЯМЕ!!!

От името на Сдружение на българските производители на биопродукти /СБПБ/ изцяло подкрепяме така направените промени в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Ето това е нагледен пример как при наличие на воля за колаборация със Сектора, Министерството прилага на практика изключителния си прерогатив на преценка да внесе промени дори и на етап обнародване в Държавен вестник. От тази гъвкавост имаме нужда на административния орган и това е индикация за желание за диалог, към какъвто всички се стремим в името на общото благо.

Надяваме се така да продължаваме и занапред и гласовете ни да се чуват при обсъжданията.

 

С уважение:

юрк. Диана Петкова

от името на Председателя на УС и УС на СБПБ

гр. Велико Търново, ул. Мармарлийска № 8

електронна поща: sdr_biopro@abv.bg