Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

С разпоредбата на чл. 152б от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) е възложено на министъра на вътрешните работи с наредба да детайлизира условията и реда, при които се определя от Института по психология към МВР психологичната пригодност на държавните служители. На основание законовата делегация (чл. 152б от ЗМВР) и в изпълнение на нормативен акт от по-висока степен с проекта на подзаконовия нормативен акт се определят последователните етапи от процедурата за определяне и възстановяване на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (МВР) по време на службата, доколкото осъществяваните от тях специфични дейности и задачи изискват покриването на специални психологически критерии за волеви контрол над действията им и вземането на адекватни решения във всяка ситуация. Създава се механизъм чрез който да бъде дадена възможност на ръководителите за преодоляване на проблемите, възникващи на работното място вследствие проявите на рисково и/или дезадаптивно поведение от държавните служители, както и даването на възможността за психологично консултиране на държавните служители в МВР с цел подпомагане възстановяването на психологичната им пригодност и ефективността при изпълнение на служебните им задължения.


Дата на откриване: 12.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 11.8.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 юли 2023 г. 15:52:23 ч.
Илиян Сл.

психологичната пригодност и/или интелектуална пригодност

Психологичната пригодност е резултат от интелектуална пригодност.

 

Ако един индивид не може да оцени ситуацията! За което е нужна интелектуална пригодност. Как да говорим за Психологическа пригодност? ОСОБЕНО В ПРЕДВИД НА ТОВА , ЧЕ ПОСЛЕДНАТА СЕ ВЪЗПИТАВА.

Но в тази наредба не се говори по този основополагащ въпрос!

И как да оцениш нечия пригодност след като не си оценил неговата интелектуална пригодност.

И как да оцениш на какво се дължи неговото дезадаптивно поведение?

Очевидно тази наредба е насочена към силовите структури.

Но как да си обясним дезадаптивно поведение на разследващите длъжностни лица, които не могат да се адаптират към специфичния случай предмет на разследването, защото изглежда първото условие за осигуряване на адаптивно повединие липсва или не отговаря на нивото което би могло да осигури желеното адаптивно повединие. Което в случая се рекгламентира както от Законодателството в тази държава, нейната Конституция и Кодекса за професионална етика на Магистратите. И интелектуална пригодност става условието за да се прояви психологичната пригодност. И съответното адаптивно поведение. Т.е. Съответния служител да се адаптира спрямо ситуацията въпрос на разследване. За да прояви адаптивна пригодност.  И очевидно без интелектуална пригодност, няма как да се прояви някаква психологическа пригодност.

В този смисъл интелектуалната пригодност е неотменима характеристика и условие да се прояви каквато и да било психологическа пригодност. Която може да се контролира и волево!

Следователно тези две не могат да се разделят! И първата - интелектуалната пригодност е условие за втората - психологическа пригодност.

И тя като основно услови е изключена от тази наредба!

Което очевидно изисква тя да бъде преработена, за се да гарантира нейото успешно функциониране включвайки и тази основна предпоставка за пригодност!   Без която нищо не може да стане!