Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (“CEEPUS IV”) като основа за водене на преговори

С предложения проект на Споразумение относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (“CEEPUS IV”) се продължава дългосрочната програма за академичен обмен и мобилност на преподаватели, студенти, докторанти и специализанти от университети на 15 европейски държави, които са Албания, Австрия, България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Унгария, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.

   Основната цел на Споразумението е стимулирането на академичната мобилност чрез разработване на съвместни учебни програми и системи за взаимно признаване на образованието.

Насърчава се регионалното сътрудничество в областта на висшето образование,  транснационалното междууниверситетско сътрудничество и разширяването на централноевропейското измерение на университетските учебни програми.

Новото Споразумение отразява възникналите потребности и тенденции в международния образователен обмен през последните години. Основните нововъведения са свързани с активното приобщаване на студенти със специални образователни потребности, индексацията на стипендиите съобразно разходите за живот в съответната приемаща страна и спрямо инфлацията в нея, отразяването на процесите, породени от дигитализацията, както и предоставяне на възможността на отделните държави-членки за въвеждане и осъществяване на виртуални мобилности.

Очаква се Споразумението да допринесе за повишаване качеството на българското висше образование и свързаните с него изследвания, и по-специално междууниверситетското сътрудничество и мобилността на студенти, докторанти, изследователи, академични преподаватели и университетски персонал.


Дата на откриване: 18.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 17.8.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари