Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 38 на МС от 29.03.2022 г. за създаване на Съвет по цифровото десетилетие при Министерския съвет (Oбн., ДВ, бр. 26 от 1.04.2022 г., изм. и доп., бр. 37 от 25.04.2023 г.).

Съветът по цифровото десетилетие бе създаден през април 2023 г., за да може България да осъществи успешно националните си ангажименти и с цел оптимизация на процесите и по-добра координация на дейностите на страната ни в работата на структурите на Европейския съюз в областта на цифровата трансформация.

Съветът се състои от председател, заместник-председател и членове. Председател е министърът на електронното управление, а заместник-председател на съвета е заместник-министър на електронното управление, определен от председателя на съвета. Членове на съвета са министрите, главният секретар на Министерски съвет и ръководители на други държавни институции, ангажирани с процеса на цифровата трансформация.

Приемането на постановлението се налага, след като Народното събрание измени структурата на Министерския съвет на Република България през април т.г.., с цел актуализиране на състава на Съвета.

Очакваният резултат от изменението е своевременното стартиране на реалната дейност на Съвета по цифрово десетилетие за осъществяване на цялостна координация, сътрудничество и консултация при разработването, провеждането, мониторинга и оценката на държавната политика в областта на цифровата трансформация в Република България. Очаква се и постигането на по-голяма оперативност при приемането и изпълнението на решенията на Съвета предвид динамиката на процесите по цифрова трансформация и често налагащата се необходимост за предприемане на мерки в много съкратени срокове. Самото създаване на Съвета по цифровото десетилетие гарантира ефективното и качествено участие на българската страна при разработването, изпълнението и отчитането на мерките и дейностите, включени в Европейската политическа програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г.

 


Дата на откриване: 19.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 18.8.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари