Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план е изготвен във връзка с постъпили запитвания от директори на спортни училища и споделени затруднения при разработването на училищни учебни планове поради спецификата на специализираната спортна подготовка, която се осъществява във всички раздели на учебния план, а различни елементи от реда и условията за организирането й се регламентират в редица нормативни и административни актове – закони, наредби и заповеди.

Предложените изменения и допълнения имат за цел да подпомогнат директорите при планиране на учебния процес, при коректното му отразяване в учебната документация и при издаване на съответните документи за завършено образование и придобита професионална квалификация.

Конкретното определяне на броя на часовете в допълнителните седмици на Рамковият учебен план за общо и професионално образование в спортните училища ще допринесе за точно и еднозначно реализиране и отчитане на допълнително определените четири учебни часа за спортна подготовка, предвидени за осъществяване на тренировъчен процес и за постигане на коректен брой учебни часове в типовите учебни планове в съответствие с броя на учебните седмици.


Дата на откриване: 20.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.8.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари