Обществени консултации

Проект на НИ на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,3 тегловни процента...

 

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол

 

 

С проекта се цели осигуряване на съответствие с чл. 4, параграф 4, алинея втора от Регламент (ЕС) 2021/2115 – площите, използвани за производство на коноп, представляват хектари, отговарящи на условията за подпомагане, само ако използваните сортове имат съдържание на тетрахидроканабинол, не по-голямо от 0,3 %, както и кохерентност на правната уредба на издаването на Разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Растениевъдство“, Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 SKralev@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 20.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 3.8.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари