Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка е изготвен във връзка с проведения преглед и анализ от прилагането на действащите учебни програми, осъществен с широкото участие на различни заинтересовани страни – учители, психолози, методици в областта на обучението по различните учебни предмети, родители, ученици.

Актуализирането, оптимизирането и прецизирането на държавните образователни стандарти ще допринесе до синхронизиране на определените изисквания от стандарта с предложените промени в учебните програми по класове и предмети и в крайна сметка ще повиши ефикасността от обучението на учениците. Основната цел е формиране на компетентности в учебния процес, ориентирани към практическо приложение на придобитите знания и умения и успешна личностна реализация в съвременното общество.

С предложените промени ще се прецизират и оптимизират очакваните резултати, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка; ще се задълбочи практическата приложимост на придобитите знания и умения в процеса на обучение по отделните учебни предмети. Това ще доведе до повишаване на постижимостта на заложените в отделни учебни програми резултати от обучението, което е свързано с подобряване на качеството на образователния процес, като цяло.


Дата на откриване: 21.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.8.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 юли 2023 г. 20:57:59 ч.
Tagili

Промяна в часовете по физическо възпитание

Програмата по физическо възпитание и спорт в сегашния си вариант, не отчита индивидуалните особености на децата. Часовете (особено в началото и края на учебната година) протичат под формата на нормативи с оглед оценка на физическата дееспособност. Резултатите са според годините на учениците, не се взимат предвид физическите особености  - нисък, висок, слаб, по-пълно дете. Не е коректно всички да се обединяват под един знаменател. Системата за оценка на физическата дееспособност може да доведе до стресиране на децата и нежелание да влизат в час по физическо.

Часовете по физическо възпитание трябва, както е написано в проектонаредбата, да изградят положително отношение към спортните дейности. Някой скача добре, друг тича добре, трети пък е добър в тенис на маса. Но фокусът е насочен към постигане на нормативите, независимо от индивидуалните особености на учениците, което води до стрес в учениците, че не могат да покрият определен норматив определен с наредба  №11, заповед РД09-1588 за оценка на резултатите по физическо възпитание и спорт.

За изграждане на интерес към физическото би трябвало учениците да се въведат в  основите на различните видове спорт ( волейбол, лека атлетика, баскетбол, плуване, тенис, бадминтон и др.). Не считам, че е уместно през по голямата част от учебната година , например учениците да играят волейбол, трябва да има цикличност в различните спортни дейности. Уместно е да се застъпят повече часове за народни танци и български фолклор. При възможност от страна на училището би било добре да се организират походи в планината- както е посочено в проектонаредбата  - това е начин за  обучение за ориентиране в местността, придвижване на група по разнообразен терен.

Допълнително има деца, които по здравословни причини са освободен от часовете по физическо. Защо трябва да има противопоставяне на учениците, посещаващи часовете по физическо и освободените от предмета?  Би трябвало да няма оценка по физическо, да бъде – ЗАЧИТА СЕ/НЕ СЕ ЗАЧИТА.

Всички трябва да ходят с желание в часовете по физическо, със заниманията и въвеждането на учениците в основите на различните видове спорт може да се създаде интерес към определен спорт, да се стимулират учениците да участват в различни спортни състезания.

 

05 август 2023 г. 21:15:08 ч.
Илиян Сл.

Промяна в часовете по обща култура

Необходима е промяна в часовете по обща култура!

 

Ниската обща култура не разкрива пред подрастващото поколение представата за реалностите които ни обкръжават. Поради което в крайна сметка не можем да намерим един специалист в тази страна който би могъл да се нарече специалист в неговата си област! Освен една маса от половинчати, посредствени такива, които очевидно не са наясно със структурните взаимодействия в света и съответната област и останалите области които имат отношение към въпросната област!

 

Поради което в България не може да се намери нито един Юрист, Съдия, прокурор, професор или Академик, който да може да изрази авторитетно мнение по който и да било въпрос от неговата област! И това е така защото никоя област не съществува изолирано от останалите които я заобикалят!

 

Така например един Очен лекар не струва, защото неговите знания за заболяванията из анатомията на този зрителен орган, не могат да дадат отговор защо този зрителен орган не вижда! Особено в случаите когато няма никакви индикации за каквито и да било заболявания! И това е защото тези си нямат представа какво представлява реално един зрителен орган. И че той не е само неговата Анатомия която те познават! Но е и Оптичната система, която структурата на тази същата Анатомия инициира. А това е една съвсем друга наука способна да отговори на всеки един въпрос и  проблем за статуса на един зрителен орган. - Физиката на Оптиката! Нещо което се изследва с помощта на Уейвфронт Аберометрията! Апаратура за която тези дори не чували, че въобще такова нещо съществува!

 

Е?....  Как се очаква  от един ученик с един толкова окастрен - ограничен светоглед някога да стане някакъв добър  специалист в своята област?

Реално това се отнася за всичките тези които изредих по-горе както и редица други! Като да речем икономисти и много други!

Как един икономист може да върже един бюджет съставен от нецелесъобразно неефективно управлявани фондове? Какъвто е случая с Бюджета на тази държава! Където всичко тече и отива не където трябва!

Очевидно всичко е въпрос на Дизайн! А той най често зависи от дизайна такъв,  какъвто естеството на нещата го изисква! И няма нещо по-силно от него което да го контролира! Това е природата на нещата и нейната реалност. Която без необходимите знания няма как да бъде проумяна!