Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за Единната информационна система за противодействие на престъпността, приета с Постановление № 262 на Министерския съвет от 2009 г.

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за Единната информационна система за противодействие на престъпността, приета с Постановление 262 на Министерския съвет от 2009 г. се регламентира предоставянето на информация не само за продължително пребиваващите в страната чужденци, но и за тези, които са у нас дългосрочно или постоянно.

Измененията ще гарантират постъпване на пълната информация, необходима за бързото и качествено разследване с цел намаляване и ограничаване на престъпленията, което е от съществено значение за постигане на стратегическите цели, свързани с подобряване на противодействието на престъпността.

Според Закона за чужденците в Република България продължително пребиваващи в страната са чужденци, които са у нас не повече от 1 година. Статут на дългосрочно пребиваване се предоставя на чужденец, който е пребивавал законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на 5 години преди подаване на заявлението за разрешаване на дългосрочно пребиваване. След придобиването му статутът на дългосрочно пребиваване е постоянен, доколкото не са възникнали основания за отнемането му.

 


Дата на откриване: 25.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 24.8.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари