Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

 
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергетиката
 
Законопроектът въвежда разпоредбите на Директива 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС. Част от предложените изменения и допълнения са свързани и с изпълнение на реформите „Либерализация на пазара на електроенергия“ и „Разработване на дефиниция и критерии за енергийна бедност“ от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.
Със законопроекта се предвижда пълна либерализация на пазара на едро на електроенергия до края на 2023 г. при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 г. Прекратява се ролята на НЕК като обществен доставчик и се премахват квотите на производители за регулирания пазар. 
Разработените предложения въвеждат дефиниция и критерии за енергийна бедност за домакинствата за целите на либерализацията на пазара и приоритетно третиране на тези домакинства при финансиране на проекти за енергийна ефективност. 
Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес: zidze@me.government.bg.
 


Дата на откриване: 27.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 26.8.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 юли 2023 г. 18:13:09 ч.
grainis

Становище на Института за Биомаса и Биогорива - София

Предлагаме в Проекта да се добави и Зелената Енергийна SGB супер-технология на ИББ - ibb.alle.bg, за добив на инженерна, оранжерийна, стерилно-чиста и 100% карбон-неутрална SG-Биомаса - biomass.alle.bg , от СО2 от въздуха - или от близкия комин на ТЕЦ - и 95%-рециклируема вода , на себестойност, близка до нула - nula-energia.alle.bg , като чисто гориво-заместител на въглищата и газа в ТЕЦ-овете и като суровина за производство на биогаз, биометан, биоводорoд - biogas.alle.bg , биодизел - biodizel.alle.bg, офо-гориво - ofomobile.alle.bg , кокс-биовъглен за металургията - biochar.alle.bg , пелети, брикети, прахово гориво за газо-прахови турбини и др. Под 0,1% от произведената биомаса ще отива за покриване на собствените енергийни нужди на инсталацията .

През 2025 ИББ стартира строителството в ИЗ-Божурище на първата в света пилотна инсталация за добив на над 5,000 тона на ден калорична (20MJ/kg) SGB . 

ibb-bg@abv.bg

0899171570

28 юли 2023 г. 19:30:26 ч.
ivanov509

Геноцид

Значи от държавния АЕЦ, строен с нашите пари, ще плащаме международни цени на тока? Айде вече да идват турците, руснаците, американците или който там искате и да я закриват тази държава...

04 август 2023 г. 12:22:21 ч.
shadow1976

Заличаване на домакинствата

Не съм убеден, че "управляващите" осъзнават какъв ще е крайният ефект върху "стандарта" на съществуване на всеки гражданин на страната след евентуалното приемане на този проект във вида, в който е публикуван тук. 

16 август 2023 г. 13:43:39 ч.
Malvina

Някоя "национална" телевизия да извести всички хора в България какво им готвите?

Естествено това се пуска за обществено обсъждане през отпускарския сезон. Тези промени са поредната част от геноцида над българския народ, който тече повече над 34 години поне. И за тези 34 години идват все по-нагли от по-нагли управляващи. Като тия сега такова чудо не е било. Ще оставят хората без достъп до ток в 21 век, само и само заради парите от "Плана за възстановяване и развитие" и лекият живот на острова в пасифика. Но те хората в един момент от глад и студ вече няма да има какво да губят. И тунелите под "новото" Народно събрание няма да им помогнат на пишман депутатите, дето продават като за последно каквото може на територията!

17 август 2023 г. 12:48:37 ч.
J2010

Поредно предателство

Това е поредното предателско предложение срещу българския народ на тези безродници!

17 август 2023 г. 13:34:27 ч.
marinova123

Кого представлявате, "драги" подлоги?!?!?!

Не съм съгласна да се прилагат порочните практики на така наречения ЕС, който освен да ощетява, нищо друго не прави за по-малките държави, които уж са негови пълноправни членки....Вие слепи ли сте???

Това ще се случи и с енергетиката. от държава изнасяла ел. енергия, ще ни докарате до просешка тояга, малоумници такива! 

 

17 август 2023 г. 17:00:05 ч.
jaja

Чист геноцид (на каквото все още е останало в България)!

Политиката на "либерализиране" (на български: поскъпване в пъти) на основните енергоносители, на които голяма част от средните и бедни слоеве на населението разчета за отопление - и често - за оцеляване, ги обрича на мизерно живуркане и оцеляване или в най-добрия случай пещерни условия на живот. Това ли е "европейският" път на България??! Защото се усеща като обир на крепостните (или на каквото им е останало) от помещика.

Ако някому не е ясно - зелената риторика много слабо интересува българите, особено с по-ниски доходи!

17 август 2023 г. 19:24:05 ч.
MirMir

Това е Геноцид над нас, БЪЛГАРИТЕ.

Не е ли време да се обединим срещу тези продажници? 

18 август 2023 г. 13:36:05 ч.
slavejche

Как ще се покрива сметката за асансьора?

Оценката на въздействието е връщане към бита на 19 век, но без условия във всеки дом за печка на дърва и въглища. Ще поставя на вниманието ви един аспект, който ви убягва - асансьорите.                     Имате ли представа колко милиона българи живеят в блокове и разчитат на асансьора? При драстичното вдигане на цената на тока, долните етажи ще откажат да плащат и накрая ще се стигне до спиране на асансьорите. А това ще доведе до невъзможност стари и/или болни хора, както и инвалиди да напускат жилищата си. Как ще бъде изведен до линейка човек в критично състояние? Как ще бъде върнат в дома му някой изписан от болница, който не може да върви? Как ще можеш да си пренесеш багаж, електроуред, вкл. за ремонт, ако не можеш да си позволиш да платиш на хамали? И т. н.               

 

18 август 2023 г. 17:12:17 ч.
grainis

Четейки гневните коментари . . .

Четейки гневните коментари по-долу - напълно основателни, изглежда, че предложението на ИББ е единственият работещ ход за момента, който би решил проблема - иначе обществото ще вземе нещата в свои ръце, а никой не иска това. Създаване на едно ДЪРЖАВНО ЕАД за добив на свръхевтина зелена ел.енергия и биогорива - десетки пъти под пазарните цени в момента, на база SGB-Технологията, е не само изпълнимо, но и задължително . Единственият проблем е, че мафията ще остане без комисиони .

24 август 2023 г. 11:48:38 ч.
sube

Безсрамници и безродници

Как не ви е срам, даже повечето фирми изнемогват, откакто либерализирахте пазара на ток за тях, много фалираха. Сега искате да уморите хората от студ и глад ли? 

24 август 2023 г. 17:06:15 ч.
ДБС

Становище относно ЗИД на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

СТАНОВИЩЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВО

ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

 

(Обн., ДВ, бр. бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55, 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г., бр. 17, 41 и 79 от 2019 г., бр. 25, 38 и 57 от 2020 г., бр. 9 и 21 от 2021 г., бр. 8, 9, 99 и 102 от 2022 г. и бр. 11 от 2023 г.)

 

                                                      Движение Българско семейство гр. Хасково -

                                                               гражданско обединение с 1600 членове

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

С настоящото становище ние, членовете на Движение Българско семейство, на основание Чл. 306, ал. 3, т.2,б т."а" от Устройствения Правилник на Министерския съвет и неговата администрация, бихме искали да изложим нашите виждания относно отрицателните (икономически/ социални/ екологични) въздействия при транспониране в националното законодателство на Директива (ЕС) 2019/ 944 :

 „Либерализация на пазара на електроенергия", (C4.R8) и изпълнение на Реформа „Разработване на дефиниция и критерии за "енергийна бедност" (C4.R3) от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ)

  

Според членовете на Движение Българско семейство представения законопроект ще нанесе щети на българската държава и българския народ.

1. С либерализацията на пазара се очаква увеличение на електроенергията за битови нужди до 300 %, както и премахване на нощната тарифа на електроенергия. Това ще доведе до обедняване на населението, поради увеличение на разходите за консумирана електроенергия  EVN - Медии . Основание за притесненията за възможно драстично увеличение на сметките на домакинствата е вече натрупания опит на промишлените потребители след излизането им на свободния пазар на електроенергия. При положение, че бизнесът получи между три и четири пъти по-високи сметки за електроенергия, би следвало да се очаква, че същите ценови условия ще бъдат приложени спрямо битовите потребители. Това би означавало, че голяма част от потребителите ще изпаднат в невъзможност да си плащат сметките за  ток, което ще задълбочи и без друго катастрофалното положение на близо една четвърт от българското общество. По официални данни над 1.5 милиона български граждани живеят под прага на бедността, а едно толкова драстично увеличение на сметките за електроенергия ще въвлече още български граждани в бездната на бедност и недоимък.

2. Печалбата на НЕК ЕООД по официални данни е над 820 млн. лева за 2022 година.

1 стр.

24 август 2023 г. 17:07:27 ч.
ДБС

Становище относно ЗИД на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

(https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/11/15/4414957_nek_otchita_nad_820_mln_lv_pechalba_vupreki_slaboto/ѝ0

            С произвежданата енергия от ВЕЦ „Национална Електрическа Компания” ЕАД се явява най-големият производител на електрическа енергия от възобновяеми източници у нас. НЕК ЕАД играе ключова роля за балансирането на цената на битовата електроенергия. Премахването на НЕК ЕАД от електроенергийния пазар е вмешателство в стратегически важен държавен отрасъл – Енергетиката, и ще доведе до изтичане на приходи от Република България към частни компании, при което държавният бюджет  ще бъде ощетен. В тази връзка е необходимо да се направи лустрация на фирмите, които ще оперират на електроенергийния пазар след закриването на  НЕК ЕАД. С премахването на НЕК ЕАД ще бъде ограничена конкуренцията на свободния енергиен пазар в сектор стратегически важен за Република България.

След проверка в Търговския регистър  прави впечатление, че действащите частни търговци на електроенергия са икономически свързани с определени олигархични кръгове, които в обща колаборация биха могли да оказват влияние на пазара на електроенергия чрез борсови манипулации и спекулативни сделки. Този феномен вече се наблюдава през лятото на 2021г., когато цената на електроенергията за промишлеността беше спекулативно вдигната от 80 лв./MWh до 250 лв./MWh. Впоследствие КЕВР налага имуществени санкции на енергийни дружества за системни пазарни манипулации – с решение от 25.11.2022г. КЕВР наказва шест търговци на електроенергия с глоби в общ размер близо 1.3 милиона лева за установени манипулации на пазара на едро на енергия; с решение от 27.03.2023г. фирма „Енерджи съплай“ ЕООД е наказана с глоба за близо 170 хиляди лева за манипулации „чрез разслояване и лъжливи поръчки“, извършени през периода 01.01.2021г. – 31.03.2022г.;  в решението на КЕВР се казва също, че комисията работи по други две образувани производства за евентуални нарушения на забраната за манипулиране на пазара на едро на електроенергия и съмнения за извършени злоупотреби. От казаното до тук можем да заключим, че пазарните машинации и спекулативни сделки са по-скоро практика в търговията с електроенергия, отколкото спорадични инциденти и очевидно имат за цел да осигурят по-високи печалби на играчите на борсата. Ефектът от тези практики го усетихме всички български граждани, като първо бяха драстично завишени цените на електроенергията за бизнеса, а впоследствие всички ние платихме това завишение през увеличението на цените на крайните продукти и услуги. Нищо не дава гаранции, че пазарните играчи ще преустановят използването на борсови спекулации, за да си осигурят по-големи печалби, които гражданите ще трябва да заплатят през сметките за ток. Това се явява още една предпоставка за обедняване на населението за сметка на обогатяването на олигархични кръгове. 

Също така, секторът ще бъде подвластен на частни компании и държавата ще изгуби всички механизми за регулиране на крайната цена на битовата електроенергия.

Единствената функция на държавата ще бъде сведена до там да изплаща разликата между високите битови цени на електроенергията, определени от борсата, и тавана на цените, определен за „Енергийно бедните семейства“.

2 стр.

24 август 2023 г. 17:08:29 ч.
ДБС

Становище относно ЗИД на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

В Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката е предвидено чрез „Фонда за сигурност на енергийната система“ да се определя ежемесечно компенсация за: първо - покриване на разходите на крайните снабдители на електрическа енергия по регулирани цени под себестойност на битови крайни клиенти. По този начин се осигурява нечестно предимство на фирмите, опериращи на пазара на електроенергия, като същите биват компенсирани през бюджета за неблагоприятни пазарни условия при продажба на електроенергия на регулирани цени. От друга страна се предвижда да се определя ежемесечна компенсация за покриване на разходите за закупуване на електроенергия за крайните битови потребители, което означава, че същите следва да бъдат компенсирани през бюджета да заплащат сметките си за ток в ползва на търговците на електроенергия. По този начин държавата дава още едно нечестно предимство за търговците на електрическа енергия, като се занижава рискът за лоша събираемост на сметките от енергийно бедни граждани и вместо на чисто пазарен принцип да се върви към понижаване на цените за крайните потребители, се дава възможност на търговците да поддържат високи цени, които  частично да са сметка на данъкоплатците.

3. Затварянето на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД ще доведе до нанасяне на финансови и демографски щети на регионите Стара Загора, Хасково и Бургас.

Според неофициални данни около Маришкия басейн са заети между 80 000 и     100 000 души с външните обслужващи фирми.

Съкращаването на работните места на служители, заети пряко или косвено в Маришкия басейн, ще доведе до натоварване с разходи на социалната система и съответно държавния бюджет. Очаква се нивото на безработица в региона драстично да се повиши, а липсата на препитание да доведе до допълнително обедняване на цял един регион.

От изложеното до тук, можем да заключим, че така предложеният законопроект е в ущърб на потребителите и съдържа чисто лобистки текстове, даващи предимства на търговците на електроенергия за сметка на гражданите и бюджета. Очакваните ефекти за обществото като цяло са за масово обедняване, драстично увеличение на сметките на ток, развързване на ръцете на борсовите играчи за спекулации и манипулации и допълнително обогатяване на една ограничена група от енергийни дружества за сметка на всички български граждани.

Ето защо се обявяваме ПРОТИВ законопроекта за Либерализация на пазара на електроенергия", (C4.R8) и изпълнение на Реформа „Разработване на дефиниция и критерии за "енергийна бедност" (C4.R3) от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ)

Членовете на Движение Българско семейство

3 стр.

24 август 2023 г. 17:57:21 ч.
danij

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ОБЕДНЯВАНЕТО

Не съм съгласна с готвените промени за либерализация на ел. енергията за битови потребители. Защо? Защото това ще доведе до още по- голямо обедняване на въпросните потребители. Досега те бяха защитени от регулираните цени на ел. енергията, гарантирани от държавата. Какво ще стане, обаче, когато тези цени станат пазарни?! Ще настане пълна анархия, спекула и произвол. Защото няма да я има защитата на държавата. Потребителят излиза на свободния пазар и няма да знае каква сметка за ток ще има на края на месеца. В чл.2, ал.2, от Закона за енергетиката, се казва че търговията с електроенергия се извършва при гарантиране интересите на потребителите и националните интереси. Кой ще гарантира тези интереси- пазарът ли? Или, може би ще се гарантират от непрекъснато повтаряната мантра ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ. Обаче, държавата не може да същесвува на принципа на тази либерализация. Защото, първата й, основна, функция, е да работи в интерес на хората. Електроразпределението, електроснабдяването и електропроизводството, са елементи от националната сигурност- националната сигурност ли започнахме да либерализираме? Демек, потребителите на ток да се оправят, както могат- или ще си плащат, или "кръц"- спираме им тока, ако нямат пари да платят. Защото това е основният принцип в либералната търговия- плащаш- ползваш, не плащаш- не ползваш. Друг въпрос- как уважаемите специалисти ще обяснят на потребителите защо и в момента, във фактурите за ток на битовите такива, близо половината от сумата, която трябва да се плати, НЕ Е консумераната ел. енергия за месеца, а е съставлявана от: Достъп до разпределителната мрежа- Достъп до електропреносната мрежа- Пренос през разпределителната мрежа- Пренос през електропреносната мрежа и други измишльотини, само и само от потребителя да се изкопчи някой лев отгоре. За какъв Достъп и Пренос говорим, като електрическвото пътува почти със скоростта на светлината и за милисекунди преминава през проводниците, разпределителните подстанции, далекопроводите, таблата и тн?! Тогава за кого говорим да има достъп и кой трябва да бъде пренесян през електропреносни и разпределителни "мрежи"?! Но, така и така всеки е свикнал да си плаща тока по цялата сума на фактурата и не обръща внимание на това, че не плаща само консумацията си за месеца. Демек, приели сме тази ловка хватка. Поне знаем, че плащаме тока по регулирани цени, разбирай- гарантирани от държавата. Ами, я си представете, една фактура за ток, формирана по пазарни цени на тока + Достъп, Пренос, и не се знае още какво ще фигурира вътре- може да се включи и  "Износване подметките на обувките на служителите, работниците и директорите" в електропреносното и електропроизводственото предприятие, на които потребителят е абонат. Може пък, електропроизводственото предприятие да има договор с обувната фабрика и да им дава по някой лев, събран по това перо от сметките на потребителите.

24 август 2023 г. 18:17:27 ч.
svetla_maxx

Категорично съм против!

Ако правителството си позволи да изведе битовия потребител на свободния пазар за електроенергия, това ще предизвика масово и критично обедняване на и без това бедното население. Народът дотук понесе прекалено много и тежки негативи. Това ще бъде поредният геноцид на българите, който в никакъв случай не трябва да се допуска!!! Ако целта на управляващите е да издевателстват над хората, то те нямат никакво място в управлението на страната.

 

25 август 2023 г. 07:55:58 ч.
arabia

СТАНОВИЩЕ ОТ един обикновен гражданин. НЕ съм го писал аз, копирах си го . НО това е и моето мнение.

Не съм съгласна с готвените промени за либерализация на ел. енергията за битови потребители. Защо? Защото това ще доведе до още по- голямо обедняване на въпросните потребители. Досега те бяха защитени от регулираните цени на ел. енергията, гарантирани от държавата. Какво ще стане, обаче, когато тези цени станат пазарни?! Ще настане пълна анархия, спекула и произвол. Защото няма да я има защитата на държавата. Потребителят излиза на свободния пазар и няма да знае каква сметка за ток ще има на края на месеца. В чл.2, ал.2, от Закона за енергетиката, се казва че търговията с електроенергия се извършва при гарантиране интересите на потребителите и националните интереси. Кой ще гарантира тези интереси- пазарът ли? Или, може би ще се гарантират от непрекъснато повтаряната мантра ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ. Обаче, държавата не може да същесвува на принципа на тази либерализация. Защото, първата й, основна, функция, е да работи в интерес на хората. Електроразпределението, електроснабдяването и електропроизводството, са елементи от националната сигурност- националната сигурност ли започнахме да либерализираме? Демек, потребителите на ток да се оправят, както могат- или ще си плащат, или "кръц"- спираме им тока, ако нямат пари да платят. Защото това е основният принцип в либералната търговия- плащаш- ползваш, не плащаш- не ползваш. 

. С либерализацията на пазара се очаква увеличение на електроенергията за битови нужди до 300 %, както и премахване на нощната тарифа на електроенергия. Това ще доведе до обедняване на населението, поради увеличение на разходите за консумирана електроенергия  EVN - Медии . Основание за притесненията за възможно драстично увеличение на сметките на домакинствата е вече натрупания опит на промишлените потребители след излизането им на свободния пазар на електроенергия. При положение, че бизнесът получи между три и четири пъти по-високи сметки за електроенергия, би следвало да се очаква, че същите ценови условия ще бъдат приложени спрямо битовите потребители. Това би означавало, че голяма част от потребителите ще изпаднат в невъзможност да си плащат сметките за  ток, което ще задълбочи и без друго катастрофалното положение на близо една четвърт от българското общество. По официални данни над 1.5 милиона български граждани живеят под прага на бедността, а едно толкова драстично увеличение на сметките за електроенергия ще въвлече още български граждани в бездната на бедност и недоимък.

25 август 2023 г. 10:45:22 ч.
ales997

Къде са различните продукти на този пазар, а конкуренцията?

Не съм съгласeн с готвените промени за либерализация на ел. енергията за битови потребители, защото това ще доведе до още по-голямо обедняване на въпросните потребители. Досега те бяха защитени от регулираните цени на ел. енергията, гарантирани от държавата. Какво ще стане, обаче, когато тези цени станат неясно пазарни? Ще настане пълна анархия, спекула и произвол, както се доказа при промишлената ел. енергия. Защото няма да има ясно при формиране на цените и още по-малко пазарни принципи. Какво е пазарен принцип? Не е ли "Търсенето определя предлагането"? Някой има ли избор в това, което му предлага уж пазара? Аз искам да си купя ток от Турция и само от нашия АЕЦ, но няма такъв продукт? А какъв има? Само един миксиран! Само един продукт, а уж имаме пазар? Кумонизъм, монопол или измама?
 Излизайки на свободния пазар и няма никаква яснота каква сметка за ток ще има на края на месеца и дали трябва да продава жилището за да я плати! В чл.2, ал.2, от Закона за енергетиката, се казва че търговията с електроенергия се извършва при гарантиране интересите на потребителите и националните интереси. Кой ще гарантира тези интереси-пазарът ли? Или, може би ще се гарантират от непрекъснато повтаряната мантра ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ. Обаче, държавата не може да съществува на принципа на тази либерализация. Защото, първата й, основна, функция, е да работи в интерес на хората. Електроразпределението, електроснабдяването и електропроизводството, са елементи от националната сигурност- това руски интереси срещу националната сигурност ли са? Демек, потребителите на ток да се оправят, както могат- или ще си плащат, или "кръц"- спираме им тока, ако нямат пари да платят. Защото това е основният принцип в либералната търговия- плащаш- ползваш, не плащаш- не ползваш. Друг въпрос- как уважаемите специалисти ще обяснят на потребителите защо и в момента, във фактурите за ток на битовите такива, близо половината от сумата, която трябва да се плати, НЕ Е консумираната ел. енергия за месеца, а е съставлявана от: Достъп до разпределителната мрежа- Достъп до електропреносната мрежа- Пренос през разпределителната мрежа- Пренос през електропреносната мрежа и други измишльотини, само и само от потребителя да се изсмучат пари отгоре. За какъв Достъп и Пренос говорим, след като това е част от техните задължения на ЕРП-тата ползвайки тяхната услуга. За горивата, хляба и сиренето ще въвеждаме ли пренос и достъп?

25 август 2023 г. 10:46:07 ч.
RPetkova

Категорично ПРОТИВ това домакинствата да излизат на свободния пазар!

Категорично ПРОТИВ либерализацията на пазара на електроенергия за домакинствата!

Причини:

- Несигурност в цената на електроенергия за домакинствата! Докато фирмите могат да хеджират риска от флуктуациите в цената чрез различни финансови инструменти (деривати), което и правят, то домакинствата НЯМАТ тази възможност! Това поставя домакинствата в неравноправно положение спрямо фирмите!

- При недостиг на електроенергия (в определени случаи) домакинствата ще продължават да се конкурират с фирмите. Но докато фирмите са хеджирали ценовия риск, домакинствата нямат тази възможност и цялата тежест ще се пренесе върху бюджета на домакинствата!

- ACER вече е регистрирал манипулации на пазара на електроенергия в България, за което информира КЕВР: https://www.dker.bg/news/889/65/kevr-globi-shest-energijni-druzhestva-s-obscho-1-milion-i-258-hilyadi-leva-za-manipulatsiya-na-blgarskiya-pazar-na-elektroenergiya-na-edro.html

КЕВР потвърждава това и налага глоби. Но потребителите (към момента фирмите) ВЕЧЕ са заплатили по-високите цени, причинени от манипулации на пазара. След като пазарът явно позволява манипулации и облагодетелстване на определени фирми, ЗАЩО трябва и върху домакинствата да пренасяте този огромен риск от нереално високи цени на електроенергията?

- АЕЦ е държавна собственост, ЗАЩО произведената от АЕЦ елетроенергия трябва да бъде заплащана от домакинствата на ПАЗАРНИ цени?

- В ЕС действа регламент Council Regulation (EU) 2022/1854 of 6 October 2022 on an emergency intervention to address high energy prices - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1854

Този регламент обезмисля излизането на българските домакинства на свободния пазар, така както е заложено в Плана за възстановяване и устойчивост, защото е заложено на база на Directive (EU) 2019/944 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0944. Текстът на български език: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0944
Ние наистина не сме транспонирали Директивата, но това е Директива, а не Регламент (който се прилага директно). Сроковете за транспониране на Директивата наистина са изтекли, но можем да договорим с ЕС забавяне предвид форсмажорни обстоятелства и на база споменатия по-горе Регламент!

25 август 2023 г. 12:51:04 ч.
valioradev

Аз съм ПРОТИВ Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Не съм съгласен с готвените промени за либерализация на ел. енергията за битови потребители. Защо? Защото това ще доведе до още по- голямо обедняване на въпросните потребители. Досега те бяха защитени от регулираните цени на ел. енергията, гарантирани от държавата. Какво ще стане, обаче, когато тези цени станат пазарни?! Ще настане пълна анархия, спекула и произвол. Защото няма да я има защитата на държавата. Потребителят излиза на свободния пазар и няма да знае каква сметка за ток ще има на края на месеца. В чл.2, ал.2, от Закона за енергетиката, се казва че търговията с електроенергия се извършва при гарантиране интересите на потребителите и националните интереси. Кой ще гарантира тези интереси- пазарът ли? Или, може би ще се гарантират от непрекъснато повтаряната мантра ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ. Обаче, държавата не може да съществува на принципа на тази либерализация. Защото, първата й, основна, функция, е да работи в интерес на хората. Електроразпределението, електроснабдяването и електропроизводството, са елементи от националната сигурност- националната сигурност ли започнахме да либерализираме? Демек, потребителите на ток да се оправят, както могат- или ще си плащат, или "кръц"- спираме им тока, ако нямат пари да платят. Защото това е основният принцип в либералната търговия- плащаш- ползваш, не плащаш- не ползваш. Друг въпрос- как уважаемите специалисти ще обяснят на потребителите защо и в момента, във фактурите за ток на битовите такива, близо половината от сумата, която трябва да се плати, НЕ Е консумираната ел. енергия за месеца, а е съставлявана от: Достъп до разпределителната мрежа- Достъп до електропреносната мрежа- Пренос през разпределителната мрежа- Пренос през електропреносната мрежа и други измишльотини, само и само от потребителя да се изкопчи някой лев отгоре. За какъв Достъп и Пренос говорим, като електрическвото пътува почти със скоростта на светлината и за милисекунди преминава през проводниците, разпределителните подстанции, далекопроводите, таблата и тн?! Тогава за кого говорим да има достъп и кой трябва да бъде пренесян през електропреносни и разпределителни "мрежи"?! Но, така и така всеки е свикнал да си плаща тока по цялата сума на фактурата и не обръща внимание на това, че не плаща само консумацията си за месеца. Демек, приели сме тази ловка хватка. Поне знаем, че плащаме тока по регулирани цени, разбирай- гарантирани от държавата. Ами, я си представете, една фактура за ток, формирана по пазарни цени на тока + Достъп, Пренос, и не се знае още какво ще фигурира вътре- може да се включи и  "Износване подметките на обувките на служителите, работниците и директорите" в електропреносното и електропроизводственото предприятие, на които потребителят е абонат. Може пък, електропроизводственото предприятие да има договор с обувната фабрика и да им дава по някой лев, събран по това перо от сметките на потребителите.
И защо само търговците на електоенергия ще бъдат компенсирани????????????????????

25 август 2023 г. 13:00:27 ч.
Юлия Василева

НЕК ЕАД трябва да остане в електроенергийния пазар

Подкрепям изцяло становището на ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВО.

Приемането на подобен закон ще обрече огромна част от българското население на мрак и студ. В допълнение ще бъдат затворени много работни места, което ще доведе някои хора и до невъзможност да изхранват семействата си.

Не забравяйте, че всички енергопроизводства, управлявани от НЕК са изградени с парите на целия български народ и е редно те да останат собственост на държавата, а не да се подарят на разни частници, които да започнат да издевателстват  върху народа както им падне!

Всички помним и виждаме какво стана след приватизацията с идването на т.нар. "демокрация". Разрушиха се печеливши предприятия или пък се продадоха на безценица. Хиляди хора останаха на улицата, без да имат възможност да издържат семействата си... Това ли е поредната цел на западните либерали, които ви дърпат конците?

Господа управляващи, българинът е търпелив, но опитате ли се да обречете него и децата му на глад и студ, всичко може да се очаква (и да очаквате). Може би е време да спрете да обслужвате чужди интереси и да се опитате да влезете в положението на тези, които са ви сложили там, откъдето е редно да проявявате грижа, разбиране и далновидност с цел добруването на народа ви (ако се усещате част от него, разбира се. Ако ли пък не, какво правите тук?)

 

25 август 2023 г. 15:21:59 ч.
Елена Йoрданова

Категорично съм против!

 И СПОДЕЛЯМ СТАНОВИЩЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВО

ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 Представения законопроект ще нанесе щети на българската държава и българския народ.

1. С либерализацията на пазара се очаква увеличение на електроенергията за битови нужди до 300 %, както и премахване на нощната тарифа на електроенергия. Това ще доведе до обедняване на населението, поради увеличение на разходите за консумирана електроенергия  EVN - Медии . Основание за притесненията за възможно драстично увеличение на сметките на домакинствата е вече натрупания опит на промишлените потребители след излизането им на свободния пазар на електроенергия. При положение, че бизнесът получи между три и четири пъти по-високи сметки за електроенергия, би следвало да се очаква, че същите ценови условия ще бъдат приложени спрямо битовите потребители. Това би означавало, че голяма част от потребителите ще изпаднат в невъзможност да си плащат сметките за  ток, което ще задълбочи и без друго катастрофалното положение на близо една четвърт от българското общество. По официални данни над 1.5 милиона български граждани живеят под прага на бедността, а едно толкова драстично увеличение на сметките за електроенергия ще въвлече още български граждани в бездната на бедност и недоимък.

25 август 2023 г. 17:23:29 ч.
Hristov@

Против съм битовите потребители да излизат на свободния пазар

Подкрепям становището на ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВО.

Копирам коментара на Юлия Василева, с който съм напълно съгласна:

"Приемането на подобен закон ще обрече огромна част от българското население на мрак и студ. В допълнение ще бъдат затворени много работни места, което ще доведе някои хора и до невъзможност да изхранват семействата си.

Не забравяйте, че всички енергопроизводства, управлявани от НЕК са изградени с парите на целия български народ и е редно те да останат собственост на държавата, а не да се подарят на разни частници, които да започнат да издевателстват  върху народа както им падне!

Всички помним и виждаме какво стана след приватизацията с идването на т.нар. "демокрация". Разрушиха се печеливши предприятия или пък се продадоха на безценица. Хиляди хора останаха на улицата, без да имат възможност да издържат семействата си... Това ли е поредната цел на западните либерали, които ви дърпат конците?

Господа управляващи, българинът е търпелив, но опитате ли се да обречете него и децата му на глад и студ, всичко може да се очаква (и да очаквате). Може би е време да спрете да обслужвате чужди интереси и да се опитате да влезете в положението на тези, които са ви сложили там, откъдето е редно да проявявате грижа, разбиране и далновидност с цел добруването на народа ви (ако се усещате част от него, разбира се. Ако ли пък не, какво правите тук?)"

25 август 2023 г. 18:58:00 ч.
RPetkova

КЕВР е също ПРОТИВ!!! Част 1

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ПРИЕ СТАНОВИЩЕ ПО ПРЕДЛАГАНИЯ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

25.08.2023Писмо със становището на регулатора е изпратено до министъра на енергетикатаВъв връзка с публикувания на 27.07.2023 г. на Портала за обществени консултации проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ, Проекта), изготвен от Министерство на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) изпрати до министъра на енергетиката писмо, в което излага становището си по предложения за обсъждане проект. Становището е прието днес, 25.08.2023 г., на  заседание на енергийния регулатор.

След анализ на предложения проект на ЗИД на ЗЕ и мотивите към него Комисията прави някои основни констатации и изводи:

Със законопроекта се предвижда пълна либерализация на пазара на едро на електрическа енергия до края на 2023 г. при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 г. Предлага се регламентирането на преходен пазарен модел, който ще действа до въвеждането на пълна либерализация на пазара на едро и на дребно. В тази връзка КЕВР изразява принципно несъгласие като цяло с предложения пазарен модел и с конкретни разпоредбите от Проекта на ЗИД на ЗЕ. Според регулатора  определянето на разполагаемост за производство на електрическа енергия на производители по чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ и утвърждаването на техните цени е основният и най-важен регулаторен инструмент за поддържане на предвидими и стабилни цени на електрическата енергия за крайните битови клиенти. Премахването му следва да се извърши поетапно, под формата на плавен преходен период от най-малко 2-3 години, а не изведнъж, както се предвижда в проекта на ЗИД на ЗЕ. Това се налага, поради обстоятелството, че все още са налице значителни разлики в ценовите нива на регулиран и свободен пазар на електрическа енергия на дребно, които могат дори да се разширят с оглед пълната непредвидимост на ключови фактори -  геополитическата обстановка, търсенето на енергия в световен мащаб, действията на основните централни банки и др. Според Комисията не е възможно тези разлики да бъдат преодолени изцяло нито чрез вменяване на допълнителни задължения на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС, Фонда), нито чрез временното запазване на регулирания пазар на дребно в модифициран вариант, както се предлага в проекта на ЗИД на ЗЕ. Вместо балансирано изменение на регулираните цени до изравняването им с цените на свободния пазар, предложеният модел, при настоящата пазарна ситуация ще доведе до рязък скок на цените за крайните битови клиенти още на 01.01.2024 г. или отложено най-късно на 01.01.2026 г., ако не се предвиди механизъм за осигуряване на допълнителен финансов ресурс във ФСЕС, се посочва в Становището на КЕВР.

 

25 август 2023 г. 18:59:20 ч.
RPetkova

КЕВР е също ПРОТИВ!!! Част 2

Комисията счита, че премахването на регулирания пазар на едро, считано от 01.01.2024 г., по средата на текущия регулаторен период 01.07.2023 г. – 30.06.2024 г., ще създаде непреодолими трудности най-вече за крайните снабдители да осигурят необходимите им количества електрическа енергия за покриване потреблението на крайните битови клиенти. В тази връзка е нереалистично до 01.01.2024 г., а и занапред, тези доставчици да успеят да спазят изискването на чл. 97, ал. 4 от проекта на ЗИД на ЗЕ за сключване на споразумения за закупуване на електрическа енергия от нискоемисионни източници за 60% от необходимите им количества електрическа енергия. Още повече, че тези сделки, съгласно чл. 103, ал. 2, т. 8 от проекта на ЗИД на ЗЕ, следва да се сключат на специален сегмент на платформата за двустранни договори на организиран борсов пазар на електрическа енергия, какъвто не само в разумен срок преди 01.01.2024 г., но и твърде вероятно след тази дата да не може да бъде създаден.

В становището на Комисията се посочва, че съществува риск промените да създадат непреодолими пречки и невъзможност КЕВР да утвърди цени на доставчиците на електроенергия, считано от 01.01.2024 г. В случай, че в проекта на ЗИД на ЗЕ се запази концепцията на предложения преходен пазарен модел, който ще действа до въвеждането на пълна либерализация на пазара на едро и на дребно и не бъде съобразено изразеното от КЕВР принципно несъгласие като цяло, то е целесъобразно да се предвиди по-дълъг срок за премахване на регулирания пазар на едро. Този срок трябва да се съобрази с края на започналия ценови период - 30.06.2024 г., съответно най-ранната дата за това да бъде 01.07.2024 г.

КЕВР изразява също категорично несъгласие с предложените нови текстове в проекта и по-специално с липсата на правомощия на КЕВР за контрол на разходите на доставчиците, в т.ч. оперативните разходи, разходите за балансиране, разходите за несъбираеми вземания, евентуалните загуби от препродажба на закупена електрическа енергия на краткосрочните пазари и др. Въз основа на опита с преминаването на небитовите крайни клиенти от регулиран на свободен пазар, регулаторът счита за нереалистично очакването крайните снабдители да държат в разумни граници размера на разходите си поради риск от загуба на клиенти в резултат от приемането на по-атрактивни оферти на конкуренти (търговци на електрическа енергия). В тази насока проектаът на ЗИД на ЗЕ създава предпоставки за необусловени от пазара поведение и търговски практики на крайните снабдители, респ. прекомерни печалби и икономически необосновани цени на електрическата енергия за крайните битови клиенти и/или разходи за Фонда.

 

25 август 2023 г. 18:59:49 ч.
RPetkova

КЕВР е също ПРОТИВ!!! Част 3

Обективно невъзможно е Комисията да утвърждава регулирани цени на търговците на електрическа енергия на база себестойност, се посочва в Становището на регулатора. За разлика от крайните снабдители, търговците препродават електрическа енергия на широк кръг клиенти (на едро и на дребно), като крайните битови клиенти заемат пренебрежителна част от портфолиото им. В този смисъл няма как да се изчисли специфична себестойност на разходите им конкретно за битовите клиенти. Неясни остават също така мотивите за създаването на невъзможност търговци на електрическа енергия да сключват договори с крайни битови клиенти по свободно договорени цени, каквато възможност съществува в действащото законодателство.

В заключение регулаторът счита, че за да бъдат избегнати посочените потенциални рискове и неблагоприятни последици за всички участници на пазара на електрическа енергия е необходимо във ФСЕС да се осигурят допълнителни около 1,4 милиарда лв. на годишна база, като в Становището си Комисията предлага възможни решения в тази насока. При сегашните пазарни цени с тях би се компенсирала разликата между борсовата цена на електрическата енергия, съответстваща на профила на клиентите на регулирания пазар, и утвърдената такава на обществения доставчик за регулаторния период 01.07.2023 г. – 30.06.2024 г. В проекта на ЗИД на ЗЕ не е предвиден механизъм за набавянето на тези средства.

 В Становището се обръща внимание, че с предлаганото в проекта заличаване на думите „обществен доставчик“ ще отпадне правомощието на КЕВР за публикуване на препоръки не само по отношение на обществения доставчик на електроенергия, но и по отношение на обществения доставчик на природен газ - „Булгаргаз“ ЕАД. С приемане на предложената редакция в сектор „Природен газ“ Комисията ще публикува препоръки по отношение на цените за крайните снабдители, но не и за обществения доставчик на природен газ. Възражения са направени и във връзка с предвижданото задължение на Комисията да одобрява и инструкциите към Правилата за работа на организиран борсов пазар, което ще създаде излишна административна тежест и на практика ще лиши борсовия оператор от възможността да реагира навреме при евентуална спешна необходимост от изменение на инструкциите. Необходимо е също прецизиране на конкретни текстове в проектозакона, с които да се запазят задълженията на енергийните предприятия по отношение на уязвими клиенти в енергийния сектор, включително и в сектор „Природен газ“.  С направеното предложение в проекта на ЗИД на ЗЕ се регламентира статутът единствено на уязвим клиент на електрическа енергия, са констатациите на КЕВР в приетото Становище.

Линк към сайта на КЕВР: https://www.dker.bg/news/1013/65/komisiyata-za-energijno-i-vodno-regulirane-prie-stanovische-po-predlaganiya-ot-ministerstvo-na-energetikata-proektozakon-za-izmenenie-i-doplnenie-na-zakona-za-energetikata/d,news-detail.html

25 август 2023 г. 19:48:31 ч.
Златина

Против въпросната глупост

Следваща стъпка ще е спиране плащането на сметки, данъци, такси и глоби! Как ще живеете паризи  продажни, когато ние спрем да плащаме и тръгнем да ви търсим? 

26 август 2023 г. 11:17:35 ч.
Ilieva28

Недоволство

С тези промени в закона, вие превръщате ел. енергията в лукс. Отказала съм се от отопление. 
От години съм постигнала енергийна ефективност като затоплям само мястото, на което седя/лежа.
Откъде ще осигурите средства за всички тези мерки, които обещавате? От нови заеми ли? Значи държавата ще компенсира свръхвисоките цени на тока, които частни фирми ще поддържат и ще трупат печалби?!? 
Едно от изискванията за отпускане на целева помощ за отопление е лицето да няма участие в капитала на търговско дружество. Т. е. може да си с доход 0 лв. за предходния 6 месечен период, да си сам без близки роднини, но щом имаш участие в търговско дружество, значи си богат, без значение от размера на дела. Как точно ще дефинирате справедливо категорията енергийно бедни по този закон?
Години наред, като болногледач на инвалид с определена ЧП, бях социално изключена. След смърта му останах сама и продължих да бъда в категорията невидими.
Така че скептизцизмът ми към политиките ви е основателен. Вместо те да са насоени към намаляване на нуждаещите се от подпомагане хора, вие правите обратното - 
увеличавате ги. Вместо раздаване на помощи и компенсации, да бяхте довършили АЕЦ "Белене", та да има източник на ток на поносима цена!
Това, което правите е срещу интересите на държавата и народа ни! Скъпият ток ще затрие и бизнесът и хората!    

26 август 2023 г. 14:34:16 ч.
ognianatanasov

Становище по ЗИД на Закона за енергетиката

ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

С Т А Н О В И Щ Е

от

Групата общински съветници на

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ – ГРАЖДАНСКА ЛИСТА в ОбС-Кюстендил,

представлявана от  инж.Огнян Огнянов Атанасов, общински съветник в ОбС-Кюстендил, адрес за кореспонденция гр.Кюстендил, тел. за връзка 0896582411, е-поща: ognqn_atanassov@abv.bg

 

            УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

            След като се запознахме с  публикувания проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, предложен от Министерство на енергетиката на 27.07.2023 г. в Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) и предложения пазарен модел и конкретните разпоредби към него, настояваме да  се преработи проекта на ЗИД на Закона за енергетиката и текстовете да бъдат съобразени с дадените от нас бележки. Становището на представляваната от мен група общински съветници на ПП „Партия на зелените“ – ГРАЖДАНСКА ЛИСТА е КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ така предложения Законопроект със следните мотиви изброени по-долу:

 

  1.  Така предложения Законопроект и заложения модел в ситуацията, в която се намира държавата и целият регион, категорично ще доведе до рязко увеличаване на цените за крайните битови потребители (клиенти) по средата на зимния сезон от 1 януари 2024 г., т.е. след 4 месеца или най-късната предвидена дата за отлагане 1 януари 2026 г., тъй като в законопроекта не е предвиден механизъм за осигуряването на допълнителни средства. Още повече, че се рискува голяма част от търговците да не могат да осигурят на потребителите нужните количества електроенерегия, необходими да осигурят нуждите на хората през зимния период,  вменявайки им и задължение на търговците 60% от енергията да бъде от нискоемисионни източници, което допълнително ще оскъпи крайната цена.
  2. Впечатление прави, че няма никакви контролни механизми от страна на държваата, с които да се контролират цените в разумни граници. Дори не се дава възможност и на КЕВР да упражнява контрол, като не се отчитат грешките, допуснати с преминаването на небитовите абонати на свободния пазар и главоломното скачане на цените. НЕ може да се разчита на съвестта на търговците, че ще поддържат цените в нормални граници, като практиката го показа през последните години!
  3. Против сме фиксирането на минимален срок от една година, за който гражданите се задължават да подпишат договори с избрания търговец на електроенергия. Това обслужва само и единствено интересите на търговците на електроенергия и е в разрез с интересите на битовите потребители, защото ще пречи на конкуренцията и създава невъзможност за смяна на доставчика през този период!
  4. Категорично сме несъгласни с вкарването в закона на „Такса за прекратяване на договор“ и „Такса при смяна“. Това обслужва само интересите на търговците и е в ущърб на потребителите и ги поставя в неравнопоставено положение!
  5. Считаме, че премахването на регулаторни механизми следва да се извърши поетапно, под формата на плавен преходен период от най-малко 7-8 години, а не изведнъж, както се предвижда в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Към момента има огромни разлики в цените на регулирания и свободния пазар на електрическа енергия на дребно, които разлики със съгурност ще се увеличат с оглед на цялостната ни заобикаляща обстановка, а именно война, която се води на няколко стотин километра от нас и търсенето на енергия в региона, особенно през зимния период. Държавата не би се справила с компенсирането на разликите в цените с предложените инструменти в законопроекта.
  6. Считаме за нецелесъобразно отпадането на обществените доставчици на електроенерегия и природна газ.

 

                                                                       С Уважение:

инж. Огнян Атанасов /п/

 

26 август 2023 г. 15:07:48 ч.
Daniel Kiryakov

Становище от Американска търговска камара в България по ЗИД на ЗЕ

Уважаеми господин министър, 

Американска търговска камара в България (АТК), като една от най-активните бизнес асоциации по темата „Енергетика“ в България, изразява своето задоволство от фокусираните и навременни усилия на Министерство на енергетиката да реформира сектора съобразно изискванията на Европейската Зелена сделка, поетите ангажименти към нашите партньори за реформа на електроенергийния пазар и постигането на целите за декарбонизация на цялата ни икономика. Към тях бихме искали да посочим, че комплексността на темата изисква включване също и на начини за запазване на конкурентоспособността на българксата икономика, развитие на газовия пазар у нас и насърчаване на иновациите. Всичко това трябва се постигне при гарантиране на върховенството на закона и при продължаващо подобрение на инвестиционния климат у нас.

Намираме предложението за ЗИД на ЗЕ за органично свързано с редица документи, които са представени за обществено обсъждане в периода, като сред тях са Териториалните планове за Справедлив преход на регионите Стара Загора, Кюстендил и Перник. През последните над 3 години АТК настоява за актуализация на Енергийната стратегия на България или за документа „Национален план Климат-Енергетика“, които да отговарят на нуждите на индустрията и домакинствата, да предложат плавен преход с удовлетворяване на нуждите на всички заинтересовани страни, пространна и задълбочена комуникация, както и да съумеят да трансформират нашата икономика по начин, по който ползите ще са в пъти повече от възможните сътресения или щети.

В АТК членуват компании, които представляват почти пълния набор от енергийни източници (вятър, слънце, въглища, ядрена енергия, газ), както и една от трите електроснабдителни компании у нас. Наред с членуващите при нас консултантски компании това означава, че знанието по темата в АТК е значимо и би носило ползи и за обществени процеси и институции. Като бизнес асоциация, в която членуват близо 95% от всички американски инвеститори в страната, в т.ч. собствениците на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ и на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, които имат своята структуро-определяща роля както за електроенергийната система, така и за регионите, в които оперират, както и в продължение на посочените ни по-горе усилия за създаване на стабилна и предвидима правна уредба на отношенията в сектор „Енергетика“ за нас е от изключителна важност обновената правна уредба да гарантира сигурността на доставките на електрическа енергия в страната, стабилност и ликвидност на финансовите отношения между пазарните участници в сектора и да е благоприятна за задържане и привличане на инвеститори у нас.

Американска търговска камара в България разполага с аналитични и изследователски възможности. Доказахме го с разработените две солидни версии на широкомащабния, детайлен, базиран на данни и безпристрастен по отношение на технологиите доклад „Декарбонизация на електроенергетиката в България“ (Версия от м. февруари 2022 г.  и актуализация от м. септември 2023 г.). 

Споделяме нашата позиция в две приложения тук. Молим да обърнете внимание, че наред с коментарите по предложените текстове на ЗИД на ЗЕ, сме добавили и значими предложения и по отношение на нуждата от реформа на газовия пазар, който има нужда от отпушване, за да носи повече ползи за икономиката, за потребителите – индустриални и битови, както и за околната среда.

Нашето становище в пълнота може да се достъпи от този линк: https://bit.ly/3OQNod8, като същото е изпратено до администраторите на Портала за обществено обсъждане за качването и в pdf-формат.

Оставаме на разположение за обратна връзка и дискусия.

 

С уважение:

Иван Михайлов,

главен изпълнителен директор

 

26 август 2023 г. 17:39:52 ч.
Людмила Дукова

Предложеният закон ще увеличи демографската криза

Сдружение БРЦК:

С премахването на НЕК ЕАД конкуренцията на свободния енергиен пазар ще стане формална. 
Секторът ще бъде подвластен на частните компании и държавата ще изгуби всички механизми за регулиране на крайната цена на битовата електроенергия. Единствената функция на държавата ще бъде сведена до там да изплаща разликата между високите битови цени на електроенергията, определени от борсата, и тавана на цените, определен за „Енергийно бедните семейства“. А последните бързо ще растат като брой.Смятаме, че така предложеният законопроект съдържа чисто лобистки текстове, даващи предимства на търговците на електроенергия за сметка на гражданите и бюджета.Очакваните ефекти за обществото като цяло са масово обедняване, драстично увеличение на сметките на ток, развързване на ръцете на борсовите играчи за спекулации и манипулации и допълнително обогатяване на една ограничена група от енергийни дружества за сметка на всички български граждани.Според нас това създава в пъти повече условия за обявяване на деца за „деца в риск“, както и за катастрофално нарастване на случаите с извеждане на деца от семействата им.Приемането на този законопроект обрича българското семейство. Ние сме категорично ПРОТИВ него!

26 август 2023 г. 18:55:15 ч.
porasnala

Извършвате геноцид!

Категорично съм ПРОТИВ,да се изведе битовия потребител на свободния пазар за електроенергия!Това ще доведе до масово обедняване на българските граждани,студ и глад в 21 век.Зная ,че това правителство изпълнява поставени условия отвън и много добре знае, какво ще последва за битовите потребители.Но,дали знае какво ще го застигне!?

26 август 2023 г. 22:53:56 ч.
УСМИВКОСЛАВ

Либерален геноцид

С този закон убивате България?!

Защо мразите българите?!