Обществени консултации

Проект на Наредба за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид

С тази наредба се определят изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации, произвеждащи титанов диоксид с оглед предотвратяване, намаляване и ограничаване в максимално възможна степен на замърсяването на околната среда,

Изискванията на наредбата се прилагат към инсталациите, произвеждащи титанов диоксид, както и към инсталациите, извършващи дейности по третиране на отпадъци от това производство.

Наредбата регламентира изискванията към изпусканите в резултат на производството на титанов диоксид емисии на опасни вещества и произтичащия от тях риск за човешкото здраве и околната среда.


Дата на откриване: 12.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 26.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари