Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Растениевъд“

С настоящата наредба се предлага приемане на държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Растениевъд“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Проектът на ДОС за придобиване на квалификация по професията е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), приет е от Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и е предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, буква „б“ от ЗПОО.

Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Растениевъд“ се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 28.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 28.8.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 юли 2023 г. 18:05:59 ч.
grainis

Въпрос от Института за Биомаса и Биогорива - София

Това включва ли и "Биофермер" - Дигитален Оператор във Вертикална Многоетажна Аеропонна Ферма - https://vertikalna-ferma.alle.bg ?

ibb.alle.bg

ibb-bg@abv.bg