Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Причините, които налагат изработването на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, са обусловени от необходимостта от прецизиране на разпоредби, отнасящи се до предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества в комбинация с други лекарствени вещества.

Целта на предложения проект е да уреди обществените отношения, свързани с контрола на наркотичните вещества като гарантира сигурност в предписването на лекарствени продукти, съдържащи такива вещества съобразно здравния риск, като се създадат условия, които осигуряват безопасност в предписването им. Лекарствените продукти, които съдържат наркотични вещества следва да се предоставят на населението с повишено внимание, тъй като са с висок риск от възможност за злоупотреби. Проектът цели да уреди ясни и конкретни правила, по които тези продукти да се предписват на пациентите, и които не водят до противоречиво и двузначно тълкуване за лицата, прилагащи наредбата.

Очакваният резултат от прилагането на предлаганата уредба е осигуряването на ясни и еднозначни правила, по които да се предписват лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества. Така ще се гарантира контрола върху тяхната рационална и правилна употреба и най-вече ще се осигури контролиран достъп на пациентите до тези лекарствени продукти без рискове от злоупотреби с тях.

 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg


Дата на откриване: 1.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 14.8.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари