Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Български институт по метрология

С приемането на Постановлението на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Български институт по метрология, се цели същата да се приведе в съответствие с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на администартивното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с Постановление № 1 на МС от 5 Януари 2012 г. Изчисляването на таксите по Методиката, съобразено с действително направените разходи, е добра регулаторна среда за ефективна държавна администрация, подобряване на бизнес средата и конкуретноспособност на българската икономика.

Предвидено е Тарифата да се допълни, като се предостави възможност при съвместяване на различни процедури в процеса на оправомощаване на лица за проверка на системи за улавяне на бензинови пари (СУБП), съответстващи на етап II на УБП, таксите за тези услуги да бъдат намалени съобразно практически направените разходи и вложеното време.

 


Дата на откриване: 2.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 1.9.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари