Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството

 

 

С приемането на проекта на Наредба се очаква да се създаде възможност за успешното прилагане на секторните интервенции в областта на пчеларството през първата година и избягване на опасността от неусвояване на определените финансови средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Животновъдство“, Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 YIlieva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 3.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 17.8.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари