Обществени консултации

Проект на Решение за изменение на Решение № 317 на Министерския съвет от 2023 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2023/2024 година

С проекта на Решение се предлага изменение на Решение № 317 на Министерския съвет от 2023 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2023/2024 година. В изпълнение на чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето образование (ЗВО) Министерският съвет утвърди таксите за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти за съответната година по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на предложенията на държавните висши училища.

След приемането на Решение № 317 на Министерския съвет от 26.04.2023 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2023/2024 г. в Министерството на образованието и науката постъпиха писма от  проф. д-р  Ани Белчева – зам. – ректор на Медицинския университет – Пловдив, от проф. д-р Николай Изов - ректор на Националната спортна академия „Васил Левски“ и от проф. дн инж. Иван Кралов – ректор на Техническия университет – София за допълване и корекция на техните предложения за таксите за обучение за учебната 2023/2024 г. Промяната на МУ – Пловдив и ТУ – София касае приема на чуждестранни студенти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование отразена в Приложение 8 и Приложение 19 към т. 1 на  РМС № 317/2023 г., а промяната на НСА е във връзка с РМС № 441/22.06.2023 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти по  професионално направление 7.5. „Здравни грижи“  и е отразена в Приложение № 29 към т. 1 на  РМС № 317/2023 г.

 


Дата на откриване: 8.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.9.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари