Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 737 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация

С проекта на Решение на Министерския съвет се предлага актуализиране състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация (АС към НАОА). Промяната е продиктувана от изтичане през месец септември 2023 г. на мандатите на председателя на НАОА, на трима от представителите на висшите училища и на един от представителите на Министерството на образованието и науката.

Съгласно разпоредбите на чл. 86, ал. 1 от Закона за висшето образование (ЗВО), Акредитационният съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация (АС към НАОА) се състои от 11 членове – председател и 10 членове – хабилитирани лица от областите на висшето образование, от които единият е и заместник-председател по следакредитационно наблюдение и контрол. Съставът на членовете включва шестима представители на висшите училища, един представител на Българската академия на науките (БАН), един представител на Селскостопанската академия и двама представители на Министерството на образованието и науката. Мандатът на председателя, заместник-председателя и на членовете на АС към НАОА е 6-годишен (чл. 87, ал. 1 от ЗВО). В съответствие с чл. 87, ал. 3 от ЗВО половината от състава на Акредитационния съвет, с изключение на председателя, се обновява на всеки три години от всяка квота по реда на чл. 86 от ЗВО.

 

 

 


Дата на откриване: 11.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.9.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари