Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1543 от 27 юли 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност

С цел облекчаване на административната тежест за бизнеса и на процедурата по издаване на разрешения по наредбата се предлага изменението й в съответствие с чл. 7, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, като с него ще бъде дадена възможност за отстраняване на нередовности и/или за предоставяне на допълнителна информация от заявителя в срок от 10 работни дни, вместо в сега предвидения в чл. 12 от наредбата 3-дневен срок по чл. 30 от АПК


Дата на откриване: 12.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари