Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет се правят изменения в Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите, Постановление № 208 на Министерския съвет от 2017 г. и Правилника за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология с цел оптимизиране на организацията и управлението в системата на МОСВ.

Срокът за предоставяне на становища по общественото обсъждане е 30.08.2023 г.

Становищата могат да бъдат изпращани на ел. поща: edno_gishe@moew.government.bg.


Дата на откриване: 16.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 30.8.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари