Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите

 

Предложените промени са насочени към постигане на следните цели:

Прецизиране на начина за провеждане на санитарни и принудителни сечи, чрез наличието на горскостопански план или програма, издадено предписание или одобрено план – извлечение, когато няма утвърден горскостопански план, или за изменение на насоката на стопанисване при утвърден горскостопански план или програма.

Определяне на органите, взимащи решение за отсичане на дървета в изключителните случаи по смисъла на т. 57 от допълнителната разпоредба на Закона за горите и случаите, при които се извършват.

Регламентиране на случаите на издаване на план-извлечение и предписание.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 iag@iag.bg

 


Дата на откриване: 16.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 15.9.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари